Loading Events

פורום משפט וחברה מזמין לרגל גיליון משפט ומזרחיות,
בכתב העת משפט וממשל

תכנית הכנס

לרגל הוצאת גיליון חדש במסגרת כתב העת “משפט וממשל” העוסק במשפט ומזרחיות יתקיים פורום משפט
ביום חמישי, 23.3.2023, שעה 17:00, חדר 3044 (בניין המדרגה).
בהשתתפות:
  • פרופ’ איתמר מן (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה)
  • ד”ר ליהי יונה (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה)
  • פרופ’ גד ברזילי (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה)
  • פרופ’ יפעת ביטון (נשיאת מכללת אחווה)
  • ד”ר קארין כרמית יפת (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה)
מנחה: פרופ’ סנדי קדר (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה)