Loading Events

ערב עיון: “ספר גבריאלה שלו – עיונים בתורת החוזה”

ימים
שעות
דקות
שניות
18-01-2022

ערב עיון והוקרה לפרופ׳ שלו עם צאתו לאור של: “ספר גבריאלה שלו – עיונים בתורת החוזה”

ט״ז בשבט תשפ״ב 18.01.2022
בקריה האקדמית אונו

הרשמה לאירוע