Loading Events

סטודנטים וסטודנטיות יקרים.ות, בימים קשים אלה, כחלק מהמאמץ לחזק ככל הניתן את הקהילתיות שלנו, לשמור על קשר ועל סוג של מצב נפשי מאוזן גם בתקופת המלחמה – אנו שמחים לצאת בסדרת מפגשי זום שבועיים, “שומרים על קשר”, עם מרצי ומרצות הפקולטה.
בכל שבוע, אחד.ת המרצים.ות יציגו נושא שיעסוק במסגרת תחומי המחקר והפעילות הציבורית שלהם.ן. אנו תקווה שהנושאים שנבחרו יעוררו בכם.ן עניין, יאפשרו להתנתק מעט משטף החדשות ואף להעמיק בסוגיות הנמצאות על סדר היום הציבורי והמשפטי.
המפגשים יערכו בזום, בימי רביעי בין השעות 18:00-19:15 (ההשתתפות היא רשות כמובן).

סדרת המפגשים ממשיכה, וגם השבוע נפגש ביום רביעי 22.11.23 בשעה 18:00 למפגש השלישי עם פרופ’ יונתן יובל  בנושא “משפט מזל ומוסר”

לו תייר מהחלל החיצון היה שואל אותנו: “מהו המשפט?” התשובה “המשפט הנו טכניקה להתמודד עם בעיית המזל” לא היתה מופרכת לחלוטין. בהרצאה נבחן כיצד מערכות כמוסר וכמשפט מתייחסות למזל, מתמודדות איתו ומתקפות אותו, ובאופן זה מבנות תפיסות של אנושיות, ריבונות, שליטה, סולידריות, וגורל.

מנחה: ד”ר עילי אהרנסון.