Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

הזמנה למפגש הרביעי והמסכם בסדרת האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות מטופלים במאה ה-21

10.05.2022, 18:00 - 22:00

המרכז לבריאות משפט ואתיקה שמח להזמין למפגש הרביעי והמסכם בסדרת האדם במרכז: לקראת חשיבה רב ממדית על זכויות מטופלים במאה ה-21.

ימים
שעות
דקות
שניות
10-05-2022

המפגש יעסוק בנושא הממשק בין חוק זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי: “סל התרופות: בין ההיבט האינדיבידואלי להיבט הקולקטיבי של הזכות לבריאות” ויתמקד באינטרסים והשיקולים שבבסיס מנגון סל שירותי הבריאות.

המפגש יתקיים ביום ג’ 10.5.2022 בשעה 18:00 באמצעות ה – ZOOM

בהנחיית: ד”ר שגית מור, ראש המרכז לבריאות משפט ואתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

בהשתתפות:

ד”ר יצחק ברלוביץ’, חבר בהנהלת האגודה לזכויות החולה. בעבר שימש כמשנה למנכ”ל משרד הבריאות, כמנהל המרכז הרפואי וולפסון וכחבר בוועדת סל שירותי הבריאות.
פרופ’ נטע זיו, חברת וועדת סל שירותי הבריאות 2022, נציבת שוויון ומגוון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב.
עו”ד שלי החנוכי, היועצת המשפטית של מכבי שירותי בריאו
פרופ’ דניאל שפרלינג, החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות והמרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה.

* המפגש מתומלל בזמן אמת
** קישור לזום יישלח לנרשמים בסמוך למועד האירוע

להרשמה למפגש (במידה וטרם נרשמת לאירועי “האדם במרכז)

Details

Date:
10.05.2022
Time:
18:00 - 22:00

כתיבת תגובה