מענקי ERC Consolidator ניתנים לחוקרים בולטים שצברו בין שבע ל-12 שנות ניסיון אחרי קבלת תואר הדוקטור ומציגים הישגים המעידים על עתידם המזהיר.

פרופ’ ארנה רבינוביץ’-עיני היא חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. תחומי ההתמחות שלה הם יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, יישוב סכסוכים וטכנולוגיה וסדר דין אזרחי.

המחקר שלה יעסוק באלגוריתמים ליישוב סכסוכים.

לקריאה: