פרופ’ דורון מנשה לכאן חדשות: “אני זיהיתי שיש פה פטנציאל לחכמת המונים. נחשפתי למידע חדש ולפרשנות אחרת למידע קיים” יש אנשים שאוספים ראיות, מסייעים לסנגור, תורמים כסף ומגיעים לכל דיון: סביב פרשת רצח תאיר ראדה התגבשה חבורה שתורמת זמן וכסף כדי להגיע למה שהם רואים כמשפט צדק – זיכויו המוחלט של רומן זדורוב

לצפייה

דורון מנשה