פרופ’ סנדי קדר על סכסוך בין הבדואים בנגב, שטוענים שהאדמות שהם יושבים עליהם שייכות להם עוד מלפני קום המדינה, לבין המדינה – שטוענת שאלו האדמות שלה.
להאזנה