יום: דצמבר ב21, 2021

הודעות ועדכונים

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הודעות חשובות הנחיות לשיח חופשי ומוגן בעקבות מצב המלחמה, נוצרו רגישויות רבות בנוגע למה מותר ומה אסור לומר בקמפוס. האמנה המצורפת נכתבה בשיתוף פעולה של סטודנטים

קראו עוד »