בנושא שחרור מינהלי אסירים לפני מועד שחרורם, במקרה שמספר האסירים הכלואים גדול מהתקן. לדוגמא, השבוע שוחרר בשחרור מינהלי הרב אליעזר ברלנד.

להאזנה

אורן גזל איל