מתי מתחיל עולם המשפט להתייחס לילדים באופן מובחן? איך מעמדם המשפטי של ילדים משתנה בעקבות פרסום האמנה לזכויות הילד? באיזה אופן מתייחס המשפט לילדים עבריינים? ואיך מתייחס המשפט הישראלי לילדים? להאזנה

טלי גל