תוכנית הלימודים – במשפט ובריאות

סמסטר קיץ תשפ"א

סמסטר א' תשפ"ב

משפט וזיקנה / פרופ’ ישראל (איסי) דורון

2 שש”ס250.5015  הקורס סוקר את תגובת המשפט לדרמה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראלית תוך דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסייה הזקנה בישראל. בין היתר, הקורס יעסוק

פסיכיאטריה ומשפט / ד”ר שמואל וולפמן

2 שש”ס250.5017  מטרת הקורס היא לבחון את המעמד המשפטי וזכויות חולי הנפש בתחומים שונים של המשפט. נקודות המוצא של הנושאים שיילמדו יהיו החוקים השונים הנוגעים לחולי נפש, מעמדם המשפטי וזכויותיהם,

עיונים תיאורטיים והשוואתיים בממשל, משפט, שיפוט וחברה: בין כוח, זכויות ושינוי / פרופ’ גד ברזילי

3 שש”ס250.5515  תיאור הקורס: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לניתוח עומק של תיאוריות משפטיות הנושקות לתיאוריות של ממשל- כגון: תיאוריות משפטיות פרשניות, תיאוריות פוזיטיביסטיות, תיאוריות ריאליסטיות משפטיות וגישות ביקורתיות למשפט

סמסטר ב' תשפ"ב

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ דורון מנשה

4 שש”ס250.4010  הקורס יתמקד בקשרים שבין תיאוריות מתחום תורת המשפט לשאלות עקרוניות ועכשוויות. בין היתר הוא יעסוק בהרחבת טווח האפשרויות שבעזרתן ניתן או ראוי להתייחס לסוגיות משפטיות (לימודי משפט ביקורתיים,

סמינר מחקר בבריאות, משפט וחברה / ד”ר שגית מור

4 שש”ס250.5068  תחום הבריאות והמשפט תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות כתחום שמאגד תחתיו סוגיות מגוונות, המשתרעות על פני תחומים רבים, הכוללים את תחומי המשפט הקלאסיים, כגון נזיקין ומשפט פלילי, סוגיות

סמסטר קיץ תשפ"ב

אתיקה רפואית במשפט העברי / פרופ’ יחיאל קפלן

2 שש”ס250.5065  בקורס יידונו העקרונות הבאים במשפט העברי: הטבה לזולת ;הימנעות מגרימת נזק לזולת; כבוד האדם; בריאת האדם בצלם בוראו; תרומת איברים והשתלת איברים; הסכמה לקבלת טיפול רפואי; החולה הנוטה