תוכנית הלימודים – במשפט ובריאות

סמסטר קיץ תשפ"ב

סמסטר א' תשפ"ג

מגדר בריאות ורפואה / ד”ר חדוה אייל

2 שש”ס250.5526  במהלך הקורס נדון בנושאי בריאות ורפואה מפרספקטיבה מגדרית. נדון בפרקטיקות רפואיות ובריאותיות תוך בחינה של מרחבי חקיקה ומדיניות באמצעות פרספקטיבות מגדריות ופמיניסטיות. נתמקד בסוגיות אקטואליות בנושאי טכנולוגיות פריון,

זקנה ומשפט / פרופ’ ישראל (איסי) דורון

2 שש”ס250.5015  הקורס סוקר את תגובת המשפט לדרמה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראלית תוך דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסייה הזקנה בישראל. בין היתר, הקורס יעסוק

פסיכיאטריה ומשפט / ד”ר שמואל וולפמן

2 שש”ס250.5017  מטרת הקורס היא לבחון את המעמד המשפטי וזכויות חולי הנפש בתחומים שונים של המשפט. נקודות המוצא של הנושאים שיילמדו יהיו החוקים השונים הנוגעים לחולי נפש, מעמדם המשפטי וזכויותיהם,

סמסטר ב' תשפ"ג

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות / פרופ’ איתמר מן

4 שש”ס250.4010  קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על

גנ-אתיקה – היבטים אתיים ומשפטיים של טכנולוגיות גנטיות ומידע גנטי / ד”ר סיון תמיר

3 שש”ס250.5473 הקורס עוסק בסוגיות המצויות במפגש שבין גנטיקה, אתיקה ומשפט. סוגיות ייחודיות אלו, קשורות בהופעתן של טכנולוגיות חדשות המאפשרות זיהוי של גנים ופענוח רצפים גנטיים, ביצוע מודיפיקציות גנטיות וכיו”ב

סמינר מחקר בריאות, משפט וחברה / פרופ’ שגית מור

4 שש”ס250.5068  תחום הבריאות והמשפט תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות כתחום שמאגד תחתיו סוגיות מגוונות, המשתרעות על פני תחומים רבים, הכוללים את תחומי המשפט הקלאסיים, כגון נזיקין ומשפט פלילי, סוגיות

סוגיות נבחרות בדיני ראיות בהדגשת תחומי הרפואה, הבריאות והמדע / פרופ’ דורון מנשה

2 שש”ס250.5412 מטרת הקורס הינה לצייד את הסטודנט בידע, ובכלים תיאורטיים-משפטיים, סטטיסטיים ואחרים הנוגעים לקביעת עובדות בהקשרים של בריאות, רפואה ומדע. בין הסוגיות שידונו בקורס: ראיות מדעיות (מבחני הקבילות, ד.נ.א,

סמסטר קיץ תשפ"ג

מבוא לרשלנות רפואית / פרופ’ רונן פרי

2 שש”ס250.5533  הקורס יניח תשתית עיונית ומעשית לניתוח וניהול תיקי רשלנות רפואית. הואיל וסוגיית הרשלנות הרפואית נגזרת מן הדיון הכללי בעוולת הרשלנות, מבנה הקורס יתבסס על המבנה של עוולה זו,

סמינר משפט, בריאות וטכנולוגיה / ד”ר מעין סודאי

4 שש”ס250.5490  התפתחויות טכנולוגיות במדעי החיים והגוף מעלות שאלות אתיות חדשות שמצויות בלב התחום של משפט ובריאות. מגפת הקורונה שפקדה אותנו לאחרונה הפכה את השאלות הללו לבוערות במיוחד וקריטיות לצורך