תנאי קבלה

משפטים ללא משפטנים/ות

הזכאות להגשת מועמדות היא לבוגרי/ות תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בחו”ל, בתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הרווחה והבריאות, מינהל עסקים, משאבי אנוש וחינוך.

 • תואר ראשון או שני בציון סופי של 80 ומעלה.
 • מבין המועמדים/ות יבחרו המתקבלים/ות על בסיס ציון הגמר שלהם/ן בתואר הראשון, קורות חיים והמידע שמופיע בטופס הרשמה ייעודי לתוכנית זו. בנוסף, ראשת התוכנית עשויה לבקש מן המועמדים מידע נוסף כמקובל בתכניות התואר השני של הפקולטה, לרבות אישור ממוסד הלימודים על מיקום במחזור, ו/או המלצות וכן לקיים ראיון קבלה עם מועמדים/ות, במקרים בהם הדבר דרוש על מנת להבטיח מצוינות אקדמית.
 • ראשת התכנית תבחן את העמידה בדרישות הקבלה כאמור לעיל ותמליץ על קבלה לתכנית על בסיס תחרותי ועל סמך מצוינות אקדמית.
 • בהתאם לכך, יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה להירשם לתכנית זו לתואר שני:
  1. גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר;
  2. קורות חיים;
  3. טופס שאלון למועמד/ת; להורדת הטופס
  4. מכתב המלצה (עדיפות ממקור אקדמי במידה ואין, ממעסיק)
 • על בעלי/ות תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.
 • כל מידע נוסף שיידרש על ידי ראשת התכנית מעת לעת, לרבות אישור ממוסד הלימודים על מיקום במחזור, המלצות וראיון קבלה במידה וידרש.

מספר המקומות מוגבל. מומלץ להירשם בהקדם.​ ​