פרוייקט היזמות

  • מימון המונים

במהלך השנה הקליניקה בחנה מהם היתרונות והחסרונות של מימון המונים עבור יזמים והאם ההליך אינו מהווה מעיין מסלול “עוקף בורסה” באמצעותו ניתן לחמוק מחובות שונים כגון תשקיף. הקליניקה צפויה לפרסם סקירה קצרה בנושא באתר הקליניקה במהלך סימסטר הקיץ.

  • השקעות אנג’לים בחברות הזנק בישראל

הקליניקה נפגשה עם עו”ד אופיר לוי ממשרד עורכי הדין ארנון ושות’ וכן פנתה לרשות לחדשנות ולרשות המיסים על מנת לקבל נתונים על הקף השימוש שנעשה ב”חוק האנג’לים” (גורמים המשקיעים כבודדים בחברות הזנק) במסלולים השונים של ההשקעה הקבועים בו, ועל היקף ההטבות שניתנו בו. מטרת הקליניקה היא לבחון את ההסדר שנקבע שם והאם הוא אכן העלה את כמות האנג’לים המשקיעים בחברות הזנק.

במהלך סמסטר ב’ פנתה הקליניקה לראש רשות המיסים בבקשה לקבל נתונים על כמות בקשות הפטורים של אנג’לים ממס. בחודש יולי 2019 התקבלה תשובה מטעם רשות המיסים ובה נתונים חלקיים. הקליניקה לומדת את התשובה ותמשיך בבחינת הנושא.

  • יזמות נשית

הקליניקה, בשיתוף פעולה עם הקליניקה למשפט ופמיניזם, בוחנת האם ישנו שוני מגדרי בין יזמים ליזמיות בתחום הטכנולוגיה, ובמידה שפער כזה קיים לבחון האם יש לתת עליו את הדעת במסגרת חלוקת המענקים והתמיכה ליזמים. הסטודנטים אספו חומרים שונים שדנו בנושא וערכו סקירה ספרותית בתחום. המטרה היא להציג את הממצאים השונים על התחום במסמך יחיד. בשלב הבא, יהיה מקום לאסוף נתונים עדכניים ולכתוב נייר עמדה כולל שיוגש לגופים רלוונטיים כמו המרכז לטיפוח יזמות (מט”י). לקראת שנה”ל תש”פ הקליניקות בוחנות אפשרות של שיתוף פעולה עם מרצות בתחום הניהול ממכללת רופין וממכללת כנרת בנושא זה, אשר מנסות אף הן להבין את הבעיות הקיימות בתחום היזמות הנשית בישראל.

  • השקעות מוסדיים

הקליניקה בוחנת את השקעות הגופים המוסדיים (חברות הפנסיה, חברות הביטוח וכיו”ב) בתחום היזמות הטכנולוגית במטרה לבדוק האם יש מקום לפעול להגברת התמריצים להשקעות בתחומים אלה. בהיותם של גופים אלה משקיעים גדולים השקעתם בתחום יכולה ליצור מקומות עבודה חדשים ולהביא להקמתן והצלחתן של יותר חברות הזנק בישראל. מצד שני לאור העובדה ששוק חברות ההזנק הינו הפכפך מבחינה כלכלית, אנשים רבים עלולים להיפגע בפנסיה או בזכויות סוציאליות נוספות אם גוף מוסדי ישקיע הון בחברה שתיכשל. הסטודנטים אספו חומרים שונים שדנו בנושא וערכו סקירה ספרותית בתחום. לאור הנתונים הקליניקה תבחן בשנה הבאה האם ישנו מקום לפנות למשקיעים המוסדיים או לרגולטורים הרלוונטיים בהמלצות להשקעות שונות שיביאו לרווחת הכלל.

  • מדריך ליזם המתחיל, מדריך לפרטיות באפליקציות

הקליניקה כתבה מדריך ליזם המתחיל ובו מונחים בסיסיים בעולם היזמות. כך גם כותבת הקליניקה את המדריך לפרטיות באפליקציות. הכתיבה עתידה להסתיים בקרוב ולעלות לאתר.

  • הגדרת יזם

במהלך סמסטר ב’ החלה הקליניקה לבחון את ההסדרים המשפטיים הקיימים בנוגע להכרה בפעולות היזם שבוצעו בשלב של טרום הקמת החברה כמחייבות את החברה. במהלך הסמסטר בוצעה חשיבה ראשונית ובשנה הבאה הקליניקה צפויה לכתוב נייר עמדה בנושא לרגולטורים הרלוונטיים, ותיבחן אפשרות לכתוב מאמר אקדמי בנושא.