רישום ילדי מבקשי מקלט למוסדות חינוך

במהלך השנים האחרונות התגלתה תופעה של רשויות שאינן מכבדות את החוק ומונעות מילדי מבקשי מקלט את הזכות הבסיסית לחינוך. הפרת הדין קיבלה ביטוי חמור במיוחד מאז כניסתו של חוק לימוד חובה החל מגילאי 3 לתוקף בשנה האחרונה. בשנה״ל תשע”ו הגישה הקליניקה עתירה לבית המשפט אשר חייב את עיריית קריית מלאכי לרשום את ילדי מבקשי המקלט למערכת החינוך בעיר (עת”מ (באר שבע) 25757-06-15 טספרגש ואח’ נ’ עיריית קרית מלאכי), דבר שהוביל לכך שגם בעיר יבנה “נכנעו” ונאותו לרשום ילדי מבקש מקלט טרם לפני הליך משפטי פורמלי. בתשע”ז הגשנו עתירה בשם ההורים והמוקד לסיוע לעובדים זרים בנוגע לילדי מבקשי מקלט בעיר פתח תקווה (עת”מ 16912-09-16, מרכז), שם העירייה דרשה מהם להחתים את בעלי הדירות על תצהיר לפיו “הדירות אינן מפוצלות” ולהגיש מסמכים שונים להוכחת מגורים. בעקבות הגשת העתירה חזרה בה העירייה מדרישות שאינן עולות בקנה אחד עם הדין ורשמה את ילדי מבקשי המקלט.

בשנת הלימודים הנוכחית בעקבות פניות הקליניקה השיבה עיריית אשדוד תשלומים שנגבו שלא כדין בגן ממשפחת מבקשי מקלט, עיריית תל אביב העבירה ילדה מבקשת מקלט לגן הסמוך לביתה לאחר שנשלחה לגן מרוחק. סייענו במניעת החלטה במועצת העיר נתניה להפריד ילדים מבקשי מקלט במערכת החינוך. כיום אנו מטפלים בהליכים מקדמיים בהפרדה הקיימת בגנים בקרית מלאכי בין מבקשי מקלט לכאלו שאינם.