מיונים לבתי ספר

לצד תופעת גביית הכספים בבתי ספר, תהליכי הסגרגציה וההדרה מבתי הספר מוצאים להם ביטוי בתהליכי מיון שונים. תהליכי המיון האסורים ככלל על פי דין הינם נפוצים למדי בדגש על בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי ויותר ויותר בבתי ספר “ייחודיים” ועל איזוריים. המצב בו הרשויות מאפשרות קיומם של בתי ספר סגרגטיביים מובילה לתוצאות קשות ומשליכה ישירות על הפערים החברתיים בחינוך, כאשר תופעה מרכזית וקשה הינה תופעת “התיוג” של אותם תלמידים שלא צלחו את המיונים ונתפסים בעיני עצמם ומערכת החינוך כמי שאין לצפות מהם להצלחה. במהלך השנים טיפלה הקליניקה בעשרות רבות של מקרים של מיונים ותהליכי הדרה בלתי חוקיים. הקליניקה אף קבעה שלושה תקדימים המבהירים איסור עריכת מיונים במעבר לבתי ספר היסודיים, חטיבת הביניים ולתיכונים.

 

סגרזציה של מבקשי מקלט בנתניה – במהלך השנים האחרונות הובילה הקליניקה מספר הליכים משפטיים כדי לכפות על רשויות מקומיות לקיים את חוק לימוד חובה ולהבטיח חינוך רשמי חינם לילדי מבקשי מקלט החל מגיל 3. לצד מאבקים אלו טיפלנו בשנים הקודמות וגם בשנה הנוכחית במספר לא מועט של פניות פרטניות של ילדי מבקשי מקלט אשר נפגעת זכותם לחינוך. פרשה מרכזית בה אנו מטפלים כעת נוגעת להחלטת עיריית נתניה להקים שני גנים “יעודיים” לילדי מבקשי מקלט בעיר. באופן לא מפתיע הגנים מוקמו בסביבה מוזנחת הסובלת מתחלואי תברואה, ריח וקרבה לעבריינים ובנוסף חצר הגנים אינה עומדת בקירוב בדרישות הדין. בעקבות החלטת העירייה החליטו ההורים שלא לשלוח ילדיהם לגנים. לאחר שפניות מטעמנו לא הואילו, הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי מרכז (עת”מ 45438-01-19), כנגד הפרדת ילדי הגנים בנתניה. במסגרת העתירה הבהרנו כי מדיניות “נפרד שאינו שווה” אינו חוקית ומפלה מטבעה. מדיניות זו פוגעת בזכויות ילדי מבקשי המקלט לחינוך ולאפשרות להשתלב בחברה. בעתירה גם טענו שהתנאים בגנים אינם הולמים. הדיון בעתירה התקיים ביום 25.2.19, ובעקבות לחץ בית המשפט העירייה התחייבה כי בשנה הבאה הגנים יהיו מעורבים. כבר לשנה זו התחייבה העירייה להעביר את כל ילדי הגן הצפויים לעלות לכיתה א׳ בסוף השנה לגנים מעורבים. קישור לכתבה בהארץ.

 

“ידיד בית משפט” בעניין מיונים לבית ספר לטבע – במהלך שנת הלימודים תשע”ו (נובמבר 2016) בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עתירה שהגישה הקליניקה בשם הורים לתלמידים שלא “עברו” את המיונים לכיתה א’ בבית הספר לטבע בתל אביב (עת”מ 16560-10-15 ר. ב. ע. נ’ משרד החינוך). בעקבות קבלת העתירה הגישה מועצת ההורים של בית ספר עתירה נגדית להחזיר את המיונים לבית הספר. אנו הגשנו בשם האגודה לזכויות האזרח, ארגון הלה למען החינוך ועמותת הפרדס (עמותה מקומית) בקשה להצטרף כידיד בית משפט להליך (עת”מ (ת”א) 43253-01-16 מועצת ההורים של בית הספר לטבע נ’ מדינת ישראל) הבקשה התקבלה ובחודש מרץ 2017 דחה בית המשפט דחה את עתירת ההורים. כנגד פסק הדין הוגש ערעור (עע”מ 3821/17) לו הגבנו בסיכומים מפורטים. ב 20.3.18 התקיים דיון בבית המשפט העליון בראשות נשיאת בית המשפט העליון כב’ השופטת א. חיות בו הנחו השופטים למערערים למחוק את הערעור. בדיון בעל-פה נאמרו אמירות חדות משופטי בית המשפט העליון כנגד עריכת מיונים לילדים בני 5, כנגד הסגרגציה החברתית וכנגד עריכת מיונים שברור שמטרתם הינה לרכז אוכלוסיה מהצפון בתוך בית ספר בדרום. אנו תקווה כי דבריהם מהדהדים היטב במסדרונות משרד החינוך.

לא פחות חשוב – בעקבות הודעה שהגשנו בעניין הבהירה המדינה בדיון כי הליכי הרישום למוסדות החינוך העל-איזוריים בבתי הספר היסודיים אינו עומד בדרישות הדין. החלטת בית המשפט העליון הביאה לסיומה טיפול בסוגיית המיונים לבית ספר לטבע בה עסקנו למעלה מ-4 שנים. ההליכים המשפטיים שהובלנו הובילו לשינוי מהותי באשר, לזכותו של משרד החינוך, ניתנו הוראות להפסקת מבחני מיון בכל בתי הספר היסודיים בישראל.

ראו דיווח של הכתב ימי רוט במעריב על פסק הדין בעליון.

ההצלחה בהליך דנן מהווה המשך לפעילות רבת שנים של הקליניקה למניעת מיונים בכניסה לבתי ספר בין היתר במספר הליכים בבתי משפט – איסור מיונים על סמך הישגים לבתי הספר תיכוניים ברמת גן (עע”מ 5466/13 הכל חינוך ואח’ נ. משרד החינוך), איסור מיונים על סמך הישגים לחטיבות ביניים בדאלית אל כרמל (עת”מ 35206-05-13, והבה ואח’ נ. משרד החינוך ואח’) והאחרון ממאי 2017 – הנחיה כוללת לאיסור מיונים בכניסה לבתי ספר דתיים וחובת רישום בסמוך לאזורי רישום בחטיבות ביניים ובהתאם בעקבות עתירה בעניין תלמיד העולה לכיתה ז’ אשר נדחה בעקבות הליכי מיון אסורים על ידי שלושה בתי ספר (עת”מ (מרכז) 36436-04-17 ביטון ואח’ נ. משרד החינוך).

 

עתירת “רמת גן” – איסור מיונים לבתי ספר תיכוניים על סמך הישגים לימודיים – לאורך עשרות שנים פעלה מערכת החינוך ברמת גן באופן ממיין כך שהקבלה לבתי ספר תיכוניים בעיר נעשתה על סמך ציוניהם של התלמידים בכיתה ח’. תהליך זה הוביל לכך כי התלמידים בעיר תויגו על סמך ציוניהם בכיתה ח’ ובתי הספר בעיר הפכו לסגרגטיביים. תוצאות תהליכים אלו ניכר היה בפערים שהלכו והתרחבו בתקופת התיכון בין תלמידים בבתי הספר השונים כאשר הראנו כי פערים אלו עומדים בקו ישיר עם פערים על רקע חברתי כלכלי. 

לאחר שעתירה לבית המשפט המחוזי כנגד מדיניות רישום זו נדחתה הגשנו ערעור לבית המשפט העליון במסגרתו הורתה המדינה לעירייה לחדול ממדיניות רישום זו ונקבע תהליך רפורמה לשינוי כל הרישום לבתי הספר התיכוניים בעיר, ללא מיוני סף על סמך הישגים לימודיים.  

לעיון בהודעת הערעור לבית המשפט העליון

לעיון בהודעת המדינה בבית המשפט העליון

 

עתירת דאלית אל כרמל – איסור מיונים במעבר לחטיבת הביניים – בשנת 2013 ייצגה הקליניקה עשרות הורים מדאלית אל כרמל אשר מחו כנגד רפורמה במדיניות הרישום במסגרת חולקו התלמידים שסיימו את בית הספר היסודי לשתי חטיבות ביניים לפי ציונים כך שאחד מבתי הספר בחטיבות הביניים תויג כבית ספר “נכשל”. הדבר הוביל למשל לתחושת בושה וכישלון של ילדים מחטיבת הביניים “הגרועה” שעמדו בתחנת הסעה לבית הספר לצד תלמידים “מוצלחים”. לאחר פניות הקליניקה הנחה משרד החינוך את הרשות המקומית לעשות את ההבחנה על סמך מבחני מיון. כנגד קיומם של מבחני המיון הגשנו עתירה במסגרתה הגענו להסדר אשר קיבל תוקף של פסק דין לפיו התלמידים יחולקו בשנת הלימודים תשע”ד באופן שווה ולאחר מכן הרשות תעבור לרישום על פי הדין. הרשות המקומית הפרה את הדין ואנו הגשנו בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט והרשות חויבה לעמוד בהבטחותיה. לאחר מכן, הורים שחשו נפגעים עתרו כנגד ההחלטה ולאחר שהצגנו עמדתנו עתירתם נדחתה.

לעיון בעתירה

לעיון בהסדר

לעיון בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

עיון בהחלטה לפי פקודת ביזיון בית משפט

לעיון בהודעתו לעתירה הנגדית

פסק הדין בעתירה הנגדית