טיפול מערכת החינוך בילדים אלרגיים

במהלך השנים האחרונות אנו מלווים ביחד עם שותפנו בעמותת יה”ל הורים לפעוטות אלרגיים (אלפי ילדים) במאבקים למול העדר נהלים ברורים להגנה על פעוטות אלרגיים במעונות יום. בין היתר פעולותינו הובילו לעצירת כוונת משרד הרווחה להפסיק לממן סייעות למאות פעוטות אלרגיים הנמצאים במעונות יום תחת סכנת חיים של ממש.

מזה למעלה משנה וחצי מוביל משרד הבריאות קו של הוצאת סייעות לילדים אלרגיים ממסגרות חינוכיות. בקיץ 2017 הוחלט שלא לאפשר סייעות לילדים אלרגיים במעונות יום וזאת באופן מיידי וללא הערכות חלופית ראויה. החלטה זו הייתה מביאה לידי כך כי מאות ילדים אלרגיים – בעיקר אלרגיים לחלב ומולטי אלרגיים לא יוכלו להשתלב במעונות יום. משכך פנינו בתחילת חודש אוגוסט 2017 בשם הורים ועמותת יה”ל ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשרים נוספים בעקבות הפסקת מימון סייעות לילדים אלרגיים הנמצאים בסכנת חיים במעונות יום. בפנייתנו ביקשנו להסדיר נוהל קבוע להבטיח את בריאותם של כלל הילדים האלרגיים וכן ביקשנו כי עד הסדרת הנוהל יישמר נוהל הקיים מזה 6 שנים למימון סייעות לאותם ילדים הנמצאים בסכנה בריאותית או סכנת חיים של ממש. בעקבות ההליכים הודיעה המדינה על המשך נוהל הסייעות עד לספטמבר 2018.

במהלך השנה החולפת לא נערכו משרדי הרווחה והבריאות לשינוי מדיניות, לא הוטמעו נהלים ראויים לטיפול בילדים אלרגיים בכלל המעונות ולא ניתן מענה לחריגים (מולטי אלרגיים, אלרגיים לחלב). עם זאת פועלת הממשלה להפסקת מימון סייעות. לא זו אף זו, נוהל שיצא השנה מוביל למעשה למסקנה כי במקרים בהם ישנה חוות דעת רפואית המחייבת סייעת לילד אלרגי עלות הסייעת תושת על ההורים.

לצד זאת, פועלים משרדי החינוך והבריאות להפסקת מימון סייעות לילדים אלרגיים במקרים חריגים בגנים ובכיתות א’ ב’ מבלי שישנה הערכות ראויה אשר תאפשר שילובם והבטחת שלומם של כלל הילדים האלרגיים. ראו דיווח של אדיר ינקו בynet. חשש מרכזי בסוגייה נובע מעמדת הסתדרות המורים המסירה כל אחריות על צוותי ההוראה לטיפול בילדים במקרים המתאימים.

בחודש נובמבר 2018 הגשנו עתירה לבג”ץ בשם עשרות הורים ועמותת יה”ל אשר נועדה למנוע תהליכים מתמשכים של הדרת פעוטות אלרגיים במעונות יום (בג”ץ 2754-11-18). במסגרת העתירה ביקשנו את הסעדים הבאים:  מניעת האפשרות לגבות מהורים תשלום עבור סייעת; יישום מלא של הנחיות צוות המקצועי של משרדי הרווחה והבריאות לספק הגנה ראויה לכלל הפעוטות האלרגיים לצורך הנגשת השירות הציבורי; ותכנית אכיפה מסודרת של ההנחיות והבטחת הנגשת השירות לכלל הפעוטות האלרגיים.

הדיון בעתירה קבוע נכון לעכשיו ליום 27.6.19. העתירה נושאת חשיבות מיוחדת לאור מקרים של הרחקת פעוטות אלרגיים ממעונות יום במהלך השנה.

לעיון בפניות

לעיון בהצעת חוק