הזכות להיבחן במועד החורף של בחינות הבגרות לתלמידי החינוך המקצועי

מטעמים שאינם ברורים מנע משרד החינוך מתלמידים הלומדים במוסדות חינוך המנוהלים על ידי משרד הכלכלה בהתאם לחוק החניכות מלהיבחן בבחינות הבגרות במועד החורף. הגבלה זו היא חמורה במיוחד לנוכח החסמים המשמעותיים העומדים בפני תלמידים בחינוך המקצועי בדרך לרכישת תעודת בגרות איכותית. בעקבות עתירה פרטנית שהגשנו איפשר משרד החינוך לתלמיד אותו יצגנו להבחן בבחינות החורף בשנת הלימודים הנוכחית. מספר ימים לאחר מכן הודיע משרד החינוך על שינוי המדיניות בנוגע לכלל התלמידים הלומדים במוסדות המפוקחים על ידי משרד הכלכלה.