פרוייקטים מהעבר

פרויקטים  – תשע”ו 2016 – 2015

  • אנשים עם מוגבלויות – במשך השנה, הקליניקה עזרה לאנשים עם מוגבלויות להגיע למיצוי זכויותיהם באמצעות שינוי מדיניות והצעות חוק ואיתור חסמים לאנשים עם מוגבלויות מול הרשויות, גורמים רשמיים והציבור בכללותו בחיי היומיום. כמו כן, הקליניקה קידמה את מיצוי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות מול המוסד לביטוח לאומי באמצעות יעוץ וליווי פרטני, פניות פרטניות וכן פניות שהגיעו דרך עמותת “אלווין” בחיפה איתה שיתפנו פעולה בפרוייקט זה עד כה.

פרויקטים  – תשע”ג 2012 – 2013

במשך השנה, הקליניקה עזרה להגיע למיצוי זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות בנושאים הבאים:

  • פרוייקט עכו – בשנה זו, הקליניקה התמקדה בהתמודדות עם הג’נטריפיקציה בעיר העתיקה בעכו – בשיתוף האגודה לצדק חלוקתי והעמותה לפיתוח קהילתי עכו. הקליניקה עזרה לאתר חסמים משפטיים למיצוי זכויות דיירים מקומיים בעיר העתיקה ולמצוא פתרונות מערכתיים באמצעות ייצוג פרטני של דיירי נכסי רשות הפיתוח, הגשת עתירות, ניהול התדיינויות מול רשויות המדינה (ממ”י, עמידר) וגיבוש פתרונות עם קובעי מדיניות. כמו כן, ביום 21.2.2013 נפתח מרכז “ג’יראן” – מרכז המהווה מוקד לפניות תושבי העיר העתיקה למימוש זכויותיהם בדיור וולשם התארגנות קהילתית לשילובם בקביעת כיווני התפתחות העיר העתיקה.
  • קידום המודעות לאנשי אינטרסקס – אנשי אינטרסקס הם אנשים שנולדו עם מערכות מין כפולות.בשיתוף המרכז למשפט, בריאות ואתיקה, הוקם פרוייקט להעלאת המודעות בנושא וקידום זכויותיהם של אנשי אינטרסקס. במסגרת הפרויקט הוקם צוות רב תחומי (הכולל רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, נציגי משרד הבריאות, אינטרסקס ומשפטנים) למיפוי התופעה, הבעיות והדרכים להתמודד איתה במטרה לגבש מדיניות טיפול ראויה שתעוגן בנהלי משרד הבריאות. למשל, הצוות התקדם במגעים עם משרד הבריאות בקביעת נהלים מחייבים לגבי ערכית ניתוחים לקביעת מין הילוד. כמו כן, הצוות פועל להעלאת המודעות הציבורית ומתמודד עם העמדות הקיימות בנושא באמצעות ימי עיון ושימוש שבתקשורת.
  • מרכז “אלווין” פרויקט סיוע והדרכה – פרויקט משותף עם עמותת אלוין, המשרתת את אוכלוסיות הילדים, מתבגרים ובוגרים עם מוגבלויות. במסגרת הפרויקט ניתן סיוע משפטי למשפחות במימוש זכויות  בתחום המגבלויות, הרצאות  בנושאים שונים  לקהילה ולקהילת מטופלי המרכז ואיתור תופעות רוחביות לשם פעילות לשינוי מדיניות ככל שיידרשו.

בנוסף, הקליניקה עזרה לקדם מדיניות משפטית ראויה בנושאים הבאים:

  • מכירת נכסי רשות הפיתוח ביום 7.11.2012 הקליניקה ועמותת “ידיד” הגישו עתירה לבג”ץ בה התבקש בית המשפט הגבוה לצדק להורות למדינה להפסיק, באופן מיידי,מכירה של נכסי רשות הפיתוח לגורמים פרטיים עד להכנת תכנית שתייעד ולו חלק מנכסי רשות הפיתוח לצרכים חברתיים, לרבות דיור ציבורי בהתאם לחובות רשות המקרקעין על פי חוק רשות מקרקעי ישראל.
  • שקיפות ממשלתית – פרוייקט המתרכז בבחינת תקפות החלטות הממשלה ומידת יישום מדיניותה בשיתוף עמותת “ידיד”. מעקב אחר ביצוע החלטות מדיניות של אורגנים ממשלתיים, לרבות החלטות ממשלה, ובחינת יישומם בשטח. מטרת הפרויקט היא זיהוי חסמי מימוש, התמודדות עם העדר שקיפות ואיתור פתרונות לשם שיפור פעילות הממשל.