oren

המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה מארח את  

מר יוסף זוהר ועו”ד דרור ארד איילון  

לדיון בנושא  

הודאות שווא  

המרכז לחקר משפט פשיעה וחברה והקליניקה של הסניגוריה הציבורית את עו״ד דרור ארד איילון ואת מר יוסף זוהר שזוכה מהאשמה ברצח וזכה לאחרונה לפיצוי מהמדינה בגין ההליכים שנוהלו נגדו.  

מעט על הפרשה ניתן לקרוא כאן 

במפגש יוצגו קלטות מהחקירה המשטרתית וידונו הסיכונים למעצר חפים והרשעת חפים ולהודאות שווא על רקע פרשה האמורה.