בשנת הלימודים תשע”ז הפיצה הקליניקה למשפט ופמיניזם שאלון לנפגעות תקיפה מינית ביחס לטיפול הניתן להן בחדרים האקוטיים המטפלים בחדרי המיון. בעקבות השאלון נחשפו נתונים אודות הטיפול הלקוי והבעייתי ואף לעיתים חוסר רגישות של הצוותים בחדרים האקוטיים.

הקליניקה כתבה דו”ח על ממצאים אלו שהוצגו בפני משרד הבריאות. כתוצאה מכך, משרד הבריאות נקט בצעדים על מנת לשפר את השירות שניתן לנפגעות תקיפה מינית בחדרים האקוטיים, לרבות בהגדלת התקציב לתגבור כוח האדם בחדרים ומתן הכשרות לצוותים.

המאבק בנושא נמשך גםבמהלך השנה האחרונה – במוקד הפעם ערכות האונס. על פי הוראה של משרד הבריאות, ערכות האונס מושמדות לאחר 3 חודשים וזאת בחוסר הלימה עם חוק ההתיישנות (התיישנות על עבירות מין 10 שנים). חשיבות מיוחדת נודעת לשמירת ערכות האונס שכן פעמים רבות נשים אינן מגישות תלונה בסמיכות לתקיפה מינית.

הקליניקה כתבה נייר עמדה יחד עם ארגוני נשים נוספים שהוצג בדיון בכנסת על ידי הסטודנטיות מהקליניקה. נייר העמדה מתאר בפירוט את המצב העובדתי והמשפטי. במסגרת נייר העמדה, נטענו טענות הנוגעות לפגיעה בזכויות הנפגעות וביכולת לקדם חקירות פליליות. כמו כן, נטען גם כי למשרד הבריאות אין סמכות לקבוע הנחיות בנוגע לראיות בחקירה פלילית אלא המשרד בטחון פנים.

את נייר העמדה ניתן לקרוא כאן.

בעקבות נייר העמדה הוחלט, עד לשינוי ההוראות, שלא להשמיד יותר ערכות אונס.

ראיון בנושא זה ניתן למצוא כאן.