בשנה האחרונה נטלה חלק הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך ב-12 הליכים משפטיים לבתי המשפט, לצד טיפול במאות פניות במהלך השנה.

הליכים אלו הובילו הליכים להישגים רבים המשפיעים רבות על קידום השוויון במערכת החינוך ובכללם:

  • פסק דין (בג”ץ 3986/17) המחייב את המדינה לתקצב הסעות בכבישי אגרה לתלמידים הזכאים להסעות – בעקבות עתירה לבג”ץ בשם תלמידי חינוך מיוחד אשר נאלצו להאריך את נסיעתם הארוכה (למעלה משעה לכיוון) ב 10-40 דקות בהעדר מימון הנסיעה דרך “מנהרות הכרמל”, נאלצו התלמידים להאריך את נסיעתם הארוכה (למעלה משעה לכיוון) ב 10-40 דקות.
  • פסק דין (בג”ץ 3985/17) המחייב את שר החינוך להקים מועצה מייעצת לשר החינוך בענייני החינוך הערבי – בהתאם לתקנות.
  • איסור מיונים לבתי ספר יסודיים – בית המשפט העליון (עע”מ 3821/17) דחה את ערעורה של מועצת ההורים של בית הספר לטבע סביבה וחברה בתל אביב כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב להתיר את ביטול הליכי המיון לבית הספר. החלטה זו הביאה לסיומה סאגה משפטית בה עסקנו למעלה מ-4 שנים שהתחילה בעתירה של הקליניקה לביטול הליכי המיון לבית הספר. בעקבות ההליכים המשפטיים שהובלנו הוציא משרד החינוך הנחיות להפסקת כלל מבחני המיון בכל בתי הספר היסודיים בישראל.
  • הזכות להיבחן במועד החורף של בחינות הבגרות לתלמידי החינוך המקצועי – בעקבות עתירה פרטנית שהגשנו ביטל משרד החינוך את החלטתו למנוע מתלמידים הלומדים במוסדות חינוך המנוהלים על ידי משרד הכלכלה, רובם מאוכלוסיות מוחלשות, מלהיבחן בבחינות הבגרות במועד החורף.
  • תכנית חינוך לילדים חולים – בעקבות עתירה לבג”ץ שהגשנו המתנהלת בימים אלו (1860/18) הודיע משרד החינוך לראשונה לאחר 17 שנים מאז התקנת חוק חינוך חינם לילדים חולים, על גיבוש תקנות לקביעת תכנית לימודים סדורה לילדים חולים (מי שנעדרים בשל מחלה למעלה מ-21 ימים מבית הספר לסירוגין או ברציפות) – תכנית אשר משרד החינוך נמנע מלהתקין נוכח עלויותיה התקציביות. הצלחה זו נלווית להצלחות לא מעטות בטיפול בפניות של ילדים חולים לרבות בקבלת עתירה מינהלית כנגד הפסקת שירותים לילד חולה (עת”מ 48542-12-17, ירושלים).

לצד ההליכים שהסתיימו ממשיכה הקליניקה לקדם סוגיות רבות לרבות הגשת עתירה מתוקנת ומאוחדת בעתירות כנגד היתרי משרד החינוך בחוזרי מנכ”ל לגבות תשלומים חריגים בבתי ספר תורניים וייחודיים וכן לגבות תשלום עבור שימוש באמצעי קצה. בעתירה המאוחדת הצגנו על פני 64 עמודים ו650 עמודי נספחים תמונה רחבה של השלכות חוזרי המנכ”ל – החל מהפגיעה בעקרונות חינוך ממלכתי, הפרת הדין, ניצול החוזרים לנטילת כספים שלא כדין על ידי רשתות פרטיות ובעיקר יצירת מסגרות נפרדות להורים לבעלי ממון ולכאלו שאינם.

העתירה המאוחדת בשני התיקים בת 64 עמודים כתובים ולמעלה מ 650 עמודי נספחים, במסגרתה לעתירה המתוקנת היה הד לא קטן בכלי התקשורת – ראו קישורים לתכנית הבוקר של קשתלאתר וואלהמעריבדה מרקר וכלכליסט.

  • תביעה אזרחית בעניין גבייה אסורה של תשלומי הורים – בנוסף לכל אלו, אנו מנהלים תביעה אזרחית בגין גבייה אסורה במערכת הגנים בקיבוץ צרעה. הסכמנו על קיום הליך בוררות ואנו מקווים שיתקדם. בנוסף, הגשנו עתירה דחופה כנגד פיזור ועד הורים בשל מחלוקות על תשלומי הורים. במקרה זה לאחר שההסדר שהתגבש בבית המשפט לא היה לשביעות רצוננו ורצון הלקוחות משכנו את העתירה ואנו מלווים את ההורים שיצאו כנגד גבייה אסורה של שירותי תל”ן (להבה קדומים).