רותם רוזנברג רובינס

rottemro

נושא המחקר: יחסי הגומלין בין משפט פלילי להגירה ואזרחות; חקיקת טרור

rottemro@tauex.tau.ac.il

השכלה אקדמית

מאוקטובר 2018 מלגאית מרכז חשין לפוסט דוקטורט, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

אוקטובר 2013 – נובמבר 2018 תלמידת תואר שלישי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב (מנחים: פרופ’ שי לביא, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב; פרופ’ לוסיה זדנר, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת אוקספורד). תאריך אישור צפוי של עבודת הדוקטורט: יוני 2019.

2012 תואר שני מחקרי (בהצטיינות יתרה), המרכז ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל אביב. לימודים במסגרת המסלול “משפט, חברה ופוליטיקה”.
– עבודת הגמר: “המשפט החוזר בישראל: מוסד משפטי על פרשת דרכים” (מנחה: פרופסור שי לביא).

2008 תואר ראשון (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

רשימת פרסומים

– “Crimmigration as population-management in the “control society”: lessons from detention of asylum-seekers in Israel’ (Forthcoming, New Criminal Law Review, 2019). Impact factor: 0.37; combined score: 7 (2017 Washington & Lee Law Journal Rankings).

– “האם הגיעה העת לבטל את ‘מדרג חוסר האשמה’ בדין הפלילי?” הסניגור 265 4 (2019).
– “20 שנה לתיקון סעיף 31 לחוק בתי המשפט: המשפט החוזר בישראל על פרשת דרכים” עיוני משפט מ(1) 379 (2017). [המאמר אוזכר בפסק דינו של בית המשפט העליון במ”ח 1632/16]. דירוג B במדד ירושלים לסיווג כתבי-עת במשפטים.
– “הפוליגרף כמכשיר לגילוי האמת או כראיה מדעית: עיון מחדש בסוגיית קבילות הפוליגרף בהליכים פליליים” הפרקליט נג(2) 295 (2014) (עם אפרת פינק). דירוג D במדד ירושלים לסיווג כתבי-עת במשפטים.
– “על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון הרשעות שווא בישראל” מעשי משפט ה 193 (2013) (עם אפרת פינק). [המאמר אוזכר בפסקי דינו של בית המשפט העליון בבש”פ 3303/14; מ”ח 1632/16; בש”פ 4073/17]. דירוג D במדד ירושלים לסיווג כתבי-עת במשפטים.
– “הבניית זיכרון הפעולה הצבאית בג’נין בפסיקת בג”ץ” עיוני משפט לב(1) 203 (2010). דירוג B במדד ירושלים לסיווג כתבי-עת במשפטים.

מלגות, פרסים, מענקי מחקר, השתתפות במחקרים, וכו’

2018 מלגת חשין לפוסט דוקטורט, מרכז מישאל חשין ללימודי משפט מתקדמים, האוניברסיטה העברית.
2016 “עמיתת מיתר” לשנת תשע”ו, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2013 – 2016 מלגת בוכמן לדוקטורנטים מצטיינים (Buchmann Scholarship Fund).
מלגת מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים לתלמידי תואר שלישי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2008 זוכה בתחרות “הסמינר” לעבודות מצטיינות, הנערכת מטעם כתב העת “עיוני משפט”, על עבודתי “הבניית זיכרון הפעולה הצבאית בג’נין בפסיקת בג”ץ”.
מלגת “עמיתי מיתר” לתלמידים מצטיינים, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

ניסיון תעסוקתי

מדצמבר 2018 מרכזת הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן, בראשות השופט (בדימ’) פרופ’ יורם דנציגר.
2014, 2016 עוזרת הוראה לד”ר עמית פונדיק בקורס דיני עונשין, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2015 עוזרת הוראה לפרופ’ שי לביא בקורס דיני עונשין, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2011, 2013 – 2015 עוזרת הוראה לד”ר יואב ספיר בקורס סדר דין פלילי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. העבודה כללה הוראה פרונטאלית בהיקף של שעה אקדמית שבועית.
2010 – 2013 עורכת דין, הסנגוריה הציבורית הארצית. בתפקידי עסקתי בבדיקת פניות למשפט חוזר וכן בערעורים פליליים ובבקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון.
2010 – 2011 עוזרת הוראה לפרופ’ ליאורה בילסקי בקורס משפט, חברה ותרבות, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2009 – 2011 עוזרת הוראה לפרופ’ מנחם מאוטנר בקורס דיני חוזים, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
2008 – 2009 עוזרת הוראה לפרופ’ אשר מעוז בקורס משפט חוקתי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
עוזרת מחקר לפרופ’ ליאורה בילסקי, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.