זכויות אדם בחברה

הקליניקות למשפט ושינוי חברתי

פניה דחופה – דיוני מעצר בית משפט צבאי

הקליניקה לזכויות אדם בחברה הוקמה מתוך צורך להפגיש את הסטודנטים עם פערי הכוחות השונים בחברה והפגיעה הנגזרת בזכויות האדם הנגרמת כתוצאה מכך. אוכלוסיות מוחלשות ומודרות (כגון נשים, אנשים עם מוגבלויות, מחוסרי דיור, ילדים, זרים וכלואים) הנזקקות יותר מאחרות לעזרה במימוש זכויות האדם בפן החברתי והמשפטי ובעזרה להנגשת מערכת המשפט לשם כך.

הקליניקה מתפעלת מרכז זכויות בעיר בחיפה אליו מגיעים בעיקר חסרי מעמד במדינה כגון פלסטינים ואפריקאיים  העותרים לסיוע בהבט מימוש זכויותיהם למעמד, לבריאות לתעסוקה ועוד. הסטודנטים עוסקים בקידום זכויות האדם של הפונים וניסוח מסמכים בשמם לא לפני שהקשיבו בעצמם למצוקה מפיו של הפונה וצפו במפגש הייעוץ המשפטי שמוענק לו מטעם מנחת הקליניקה. 

הסטודנטים והסטודנטיות, בליווי מנחת הקליניקה עו”ד עביר בכר, עוסקים בשילוב של פעילות משפטית, פארא-משפטית ואקדמית-מחקרית. ראשית, הקליניקה פועלת במישור הפרטני באמצעות מימוש זכויות הפונים מול רשויות המדינה ופנייה לערכאות המשפטיות הרלוונטיות. במישור הקהילתי הקליניקה פועלת באמצעות קיום מפגשים עם אוכלוסיות מוחלשות שונות ועם נציגיהם, מתן הרצאות, הפצת עלוני מידע ועוד. במישור המערכתי הקליניקה פועלת לשינוי מדיניות במקום בו נדרש שינוי כזה באמצעות הגשת עתירות עקרוניות, ניסוח הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה, השתתפות בפורומים ושיתוף פעולה עם ארגוני זכויות רבים במדינה.

כמו כן, הסטודנטים והסטודנטיות, בהנחית פרופ’ איתמר מן, ובמסגרת הסמינר המשפטי בוחנים את המשפט ואת יכולתו לשמש כלי לשינוי חברתי באמצעות ניתוח עיוני לתיאוריות ותחומי זכויות האדם בארץ ובעולם. במסגרת הסמינר נדונות סוגיות מגוונות מתחום זכויות האדם והאופן שבו פעלו סוכני שינוי חברתי שונים למען קידום והגנה על זכויות האדם של קבוצות שונות במדינה.

ליצרת קשר ניתן לפנות לעו”ד עביר בכר: Abeer.baker@law.haifa.ac.il

בישראל קיימת חברה אזרחית ענפה אשר תחום זכויות האדם מהווה עיסוקה החברתי והמשפטי העיקרי. מצד שני הצורך להגן על זכויות אדם בכלל, וזכויות חברתיות בפרט, הולך וגדל. הפער בין אזרחי המדינה בני קהילות שונות הוא גדול, והפער בין בעלי כוח ואוכלוסיות מוחלשות הוא מן הגדולים בעולם, ופער זה מתבטא, בין היתר, גם בקשיי נגישות למשפט.

הקליניקה מעניקה סיוע משפטי לפרטים המשויכים לקבוצות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית — למיעוט הלאומי הפלסטיני, לאנשים עם מוגבלות, לאנשים שחיים בעוני. בשנתיים האחרונות החלה הקליניקה לעסוק גם בתחום של סיוע משפטי לפליטים ומבקשי מקלט, הן בישראל, והן ביוון, והשנה הקליניקה הקדישה את עיקר זמנה לעניין זה ולקידום והטמעת משפט זכויות האדם הבינ”ל.

השנה פעילים בקליניקה 15 סטודנטים.

  1. I. סיוע משפטי לחסרי מעמד בישראל

לאחר שבשנה שעברה התחלנו בפיילוט של מתן סיוע משפטי לחסרי מעמד במסגרת המרפאה לחסרי מעמד בבית הקרנות בהדר (של בית הספר לרפואה בטכניון), בשנה זו שכרנו משרד בבית הקרנות על מנת להרחיב ולייצב את פעילותנו שם. הקליניקה לזכויות אדם מרכזת את העבודה שם, אף שגם קליניקות נוספות שותפות במתן הסיוע המשפטי במקום. הסיוע ניתן פעמיים בשבוע, בכל פעם למשך שלוש שעות.

הפונים למרכז הם מבקשי מקלט מאריתריאה וכן פלסטינים החיים בישראל ללא מעמד. הבעיות המשפטיות שעימן מתמודדים הפונים הן מגוונות, וכוללות: הסדרת מעמד, הזכות לבריאות (פיזית ונפשית), הזכות לדיור ולקבלת שירותי רווחה, חובות, עבודה, משפחה ועוד. למרבית הפונים אין גישה לשירותי מערכת הבריאות וכתוצאה מכך לחלקם יש חובות בגין טיפולים דחופים שנאלצו לעבור. חלקם מבקשים מעמד בישראל מכוח שהות קבע, מכוח נישואים לבן זוג ישראלי וחלקם מכוח היותם מאוימים בעקבות שיתוף פעולה עם שלטונות ישראל.

עבור הסטודנטים הפרויקט מזמן הזדמנות לימודית חשובה ומאתגרת. הם מתנסים בלראיין לקוחות ובלגבות פרטים ומסמכים רלוונטיים לשאלה המשפטית. מכיון שהמרכז הינו ״walk in״ הסטודנטים מתמודדים עם מגוון שאלות משפטיות בתחומים שונים, מבלי יכולת להתכונן אליהם מראש. לאחר מכן הסטודנטים עובדים על פניות לגורמים המתאימים ובכלל זה משרד הפנים על ועדותיו השונות, קופות החולים ועוד. יצוין עוד כי המפגש עם אוכלוסיה זו והשותפות עם המרפאה הסטודנטיאלית מזמנת לסטודנטים חוויה מעצימה ומשמעותית.

בנוסף לסיוע המשפטי הפרטני לפונים למרכז, הקליניקה שואפת לעצב כלים מערכתיים לצורך התמודדות עם מגבלות התקנות והנהלים הקיימים בכל הקשור לגישה למערכת הבריאות.

במקביל להקמת המרכז וביסוסו, הסטודנטים הפועלים בפרויקט עמלים מתחילת הפרויקט על הכנת סיכום משפטי מקיף על זכויותיהם של אוכלוסיות שונות חסרות מעמד (מבקשי מקלט, מהגרים, בני זוג פלסטינים של אזרחים ישראליים או מאוימים) בתחומים הבאים:

– הזכות לבריאות, רישום ותשלומים בקופות חולים, טיפולים דחופים וכו’

– זכויות סוציאליות

– סיוע בשכ”ד

– הסדרת מעמד (בעיקר תושבות קבע או תושבות ארעית)

סיכום זה יסייע לסטודנטים המעניקים סיוע משפטי במרכז, ובכלל זה לסטודנטים מקליניקות אחרות המשתתפים בעבודה במרכז.

כרגע הקליניקה מטפלת טיפול יותר מעמיק בשתי פניות:

  • הסדרת מעמד תושבות לבן זוגה של אזרחית ישראלית, הורים לשבעה ילדים ביחד. בן הזוג במקור מהגדה, סובל מבעיות רפואיות קשות שנגרמו לו בעקבות אלימות שהופעלה כלפיו על ידי בן משפחה. בני הזוג וילדיהם מתגוררים בישראל מזה תקופה ארוכה, אך מחמת העדר מעמד אין לבן הזוג כל כיסוי ביטוח בריאות כך שאת כל ההוצאות הרפואיות לרבות ניתוחים, הם נאלצים לשלם מכיסם או מתרומות. הסטודנטים הכינו פנייה למשרד הפנים בבקשה לאיחוד משפחות.
  • פנייה של גבר פלסטיני עם מחלות לב בנוסף למצב נפשי קשה, החי בישראל כ 15 שנה ללא מעמד, אלא שוהה במדינה על בסיס היתרי שהיה מתחדשים כל חצי שנה, מכוח היותו נחשד בסיוע למדינת ישראל. לפונה יש ילד מתבגר מאזרחית ישראלית שמתגורר עימו בחיפה, והוא שרוי בחובות בגין הטיפולים הרפואיים המרובים שעבר ללא כל כיסוי ביטוחי מהמדינה או קצבה כלשהי מביטוח לאומי. לאחרונה, החליטו משרד הביטחון ומשרד הפנים להפסיק להנפיק לו היתרי שהייה, והקליניקה, בשיתוף פעולה עם הקליניקה לזכויות המיעוט הפלסטיני הכינה ערעור על החלטה זו לוועדת מאוימים .
  1. II. זכות הפליטים ומבקשי המקלט לבריאות הנפש – פרוייקט יוון

בשלוש השנים האחרונות פועלת הקליניקה בשיתוף פעולה עם קליניקה גרמנית, להעניק סיוע משפטי ותרגום משפטי לפליטים המגיעים ליוון. הקליניקה הגרמנית מוצבת באי כיוס באופן קבוע ומעניקה סיוע משפטי למבקשי מקלט בשלב הגשת בקשת המקלט והראיון. בשנת הלימודים הנוכחית החלה הקליניקה לשתף פעולה עם  
ארגון Humanity Crew, ארגון העוסק במתן סיוע פסיכו-סוציאלי לפליטים בערבית תוך שימוש בגישות שהן רגישות תרבותית. הקליניקה מציעה את מומחיותה בתחום זכויות האדם במשפט הבינלאומי על מנת להבטיח את זמינותה של הזכות לבריאות הנפש של פליטים נפגעי טראומה. מטרת הפרויקט לנסח דו״ח שיתעד את המצב בשטח: את הצורך בשירותי בריאות נפש לקליטתם ושיקומם של פליטים, את זמינותם של שירותים אלה, ולקדם מדיניות בנושא הזכות לשירותי בריאות הנפש עם ההתאמות התרבותיות והשפתיות הנדרשות. בחודש אוקטובר 2019 התקיימה נסיעת הכנה ומיפוי של מנחת הקליניקה עו״ד סמר קודחה לאתונה, שבה נפגשה עם ארגונים רבים העוסקים במתן שירותים למבקשי מקלט ופליטים. בחודש פברואר מתוכננת נסיעה של שלושה סטודנטים ביחד עם עו״ד קודחה להמשך המחקר, ובכלל זה לקיום ראיונות עם מבקשי מקלט, מגישי סיוע ועוד.

  • III. שמירה על הליך הוגן בבית המשפט הצבאי סאלם

השנה החלה הקליניקה עבודה על פרויקט משותף עם הוועד הציבורי נגד עינויים במסגרתו ייבצעו הסטודנטים בין היתר עבודת צפייה, מחקר ומוניטורינג להליכים המתנהלים בפני בית משפט צבאי.

בתחילת הסמסטר נערך סיור של כלל הסטודנטים בקליניקה בבית המשפט הצבאי בסאלם (שומרון), ובו צפו בדיוני הארכות מעצר והבחינו בכמה הפרות לזכותם של נאשמים\עצורים להליך הוגן. הסטודנטים הכינו פנייה המתייחסת לכמה נקודות: איכות התרגום ומידת הבנת הנאשם להליך המתרחש בבית המשפט; האפשרות לשמוע את המתורגמן וכן להשמיע את דבריו למשפחות הנאשמים המתיישבים רחוק באולם; תנאי מרחב המתנת המשפחות (תנאי כליאה ללא חופש תנועה ובהעדר אפשרות לרכישת מזון ושתיה במהלך שעות ההמתנה הארוכות); העדר חדר היוועצות עם עו”ד; העדר פרסום שעות הדיונים והבאתם לידיעת נאשמים ומשפחותיהם מבעוד מועד.

במהלך הסמסטר נערכו שתי תצפיות נוספות של סטודנטים שעוסקים בפרויקט. בנוסף לבחינת ההליך הדיוני, תפקיד הסטודנטים בתצפית הוא למלא שאלון שנבנה יחד עם הועד הציבורי נגד עינויים לצורך חשיפת אלימות או יחס בלתי הוגן שייתכן והופעלו נגד העומדים לדין לצד הפרת זכויות אחרות של עצורים, כגון מניעת מפגש עם בני משפחה ו/או עם עו”ד. במסגרת בתצפיות דיווחו הסטודנטים על מספר בעיות בתנאי החזקת העצורים, הבאתם לדיון, דרכי גביית עדותם ועוד. דיווחים אלה נמסרים לוועד נגד עינויים וכעת אנו שוקלים האם יש צורך בפעולה בתיק ספציפי, זאת לצד התמקדות הקליניקה בנושאים עקרוניים וכלליים של הפרת זכויות דיוניות והליך הוגן כאמור לעיל.

  1. IV. דיירות מוגנת

הקליניקה ממשיכה לעסוק בזכות לדיור, נושא אשר עד כה תפס נפח רחב מהפעילות שלה, ובמיוחד בתחום זכויות הדיירים המוגנים בנכסי רשות הפיתוח בחיפה ובעכו, בין בדרך של ייצוג פרטני ובין בעיסוק בסוגיות רוחב, כמו גם מעמדם של נכסי נפקדים.

  • הקליניקה ממשיכה בייצוג וליווי משפטי של שתי משפחות, דיירים בשתי דירות אחת בחליסה ואחת בוואדי אלנסנאס בחיפה (במסגרת פרויקט זכויות הדיור בחיפה אשר הסתיים ב- אוקטובר 2018) בתביעות סילוק יד שהוגשו נגדם ע”י עמידר. את הדיירים אנו מלווים מזה כמעט שלוש שנים, לאחר שהקליניקה ייצגה את הדיירים גם בהליכים שקדמו להגשת תביעות הפינוי ע”י עמידר.

אחת התביעות נמחקה בזכות ההגנה שהגשנו בשם הדיירת,  וכעת אנו ממשיכים ללוות אותה בהסדר התשלומים מול עמידר, ובטיפול. בליקויים בדירה בעקבות נזקי החורף.

תביעת הפינוי של הדייר השני ומשפחתו עדיין לא הסתיימה ודיון ההוכחות בתיק נדחה לספטמבר 2020. בינתיים הצלחנו להשאיר אותו ואת המשפחה בבית, ועל אף המאמצים הרבים לנסות לשכנע את ועדת הפשרות בשיתוף פעולה עם ב”כ עמידר, להסדיר את זכויות הרכישה של המשפחה, ועדת הפשרות לא אישרה. המשמעות מבחינה משפטית היא המשך ניהול ההליך בבית המשפט עד לקבלת פסק דין בעניין.

  • קיבלנו פנייה של דיירת מוגנת מעכו, אישה מבוגרת המתגוררת בדירה לבדה מזה שנים רבות. הדירה בבעלות אדם פרטי המסרב לבצע תיקונים ושיפוצים לליקויים מתמשכים בדירה. לטענתה פנתה באמצעות עורכי דין בעבר אך בעל הדירה אינו מתייחס. הפונה אף חוששת שגם אם תתבע את בעל הבית בהצלחה היא תצטרך לשלם מחצית מעלות התיקונים ואינה יכולה לעמוד בכך. בשלב זה, כאשר נראה שעומדים בפני דרך ללא מוצא, פנינו לקליניקה לגישור ואנו בוחנות את האפיק הזה ליישוב הסכסוך.

נושאים נוספים

  • המשך ייצוג למשפחה בבקשת החזר הוצאות הסעה באמבולנס לקבלת טיפולי דיאליזה עבור חולה שנפטרה בינתיים, אך בזמנו הייתה מרותקת למיטה ונדרשה להסעה רפואית לצורך קבלת טיפולי הדיאליזה. פניית הקליניקה לשירותי בריאות כללית בעניין זה נדחתה. הסטודנטים עסקו הן בניסוח הפנייה והן כמובן בבדיקת רקע של החוק, התקנות והנהלים הקיימים ובחנו את הסתירה בין תשובת קופת החולים לבין נהלי משרד הבריאות שהיו בתוקף בתקופה הרלוונטיים. הקליניקה פנתה גם למחלקה המשפטית של משרד הבריאות בחיפה וגם הקובלנה לתלונות הציבור של הקופה, אך פניות אלה לא זכו להתייחסות המיוחלת. לכן הסטודנטים (שניים מצוות מרכז חסרי מעמד) קיבלו הנחייה להכין תביעה לבית הדין לעבודה.
  • תושב נחף פנה אל הקליניקה בבקשה לייעוץ וסיוע בקבלת הקצאת מגרש צמוד קרקע לאביו הסובל מנכות ומוגבלות בניידות. לאבא דירה בבעלותו בכפר אך זו אינה נגישה (80 מדרגות בכניסה לבית) ואין כל אפשרות הנדסית להנגיש אותה. הבן פנה למועצה המקומית וכן למשרד הבינוי והשיכון בבקשה להשתתף בהגרלה לצורך הקצאת מגרש צמוד קרקע אך התשובה הייתה כי עליו להמתין שש או עשר שנים מהיום שהאבא מוכר את הדירה בבעלותו. ברור שזה מצב קשה ואבסורדי. הקליניקה בוחנת כעת את המצב העובדתי והמשפטי.

הפרוייקטים המרכזיים של הקליניקה מתרכזים בנושאים הבאים: הזכות לדיור, זכויות אנשים עם מוגבלות, קבורה אזרחית וסיוע משפטי לפליטים. לצד הפרוייקטים העיקריים, עוסקת הקליניקה בסוגיות שונות המגיעות אליה במהלך השנה.

בנושא הזכות לדיור, לרבות דיור בר השגה, הקליניקה מתמקדת בתחום הדיור הציבורי וזכויות דיירי רשות הפיתוח בחיפה ובעכו, בייצוג פרטני, בחקר נושא חסרי הדיור ובמעמד נכסי נפקדים.

בנושא זכויות אנשים עם מוגבלויות, הקליניקה מתמקדת באיתור חסמים משפטיים (המונעים מאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם את מימוש זכיותיהם) ומנסה להתגבר עליהן באמצעות מתן סיוע פרטני, טיפול משפטי רוחבי, מתן הרצאות, עריכת ראיונות, ביצוע מחקר שטח ושינוי מדיניות.

פרוייקטים מהעבר

*שימו לב: לסיכום הפעילות המלא של הקליניקה :  סיכום שנה״ל תשפ״א

סגל הקליניקה