הכנס השנתי הרביעי בקניין רוחני ע”ש עו”ד ארנן גבריאלי ז”ל