הארת דין

כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים

אודות

לפני הכל

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.

חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

גליון ט2, תשע"ה

הארות

עדכונים

  • ביטול החלטת הנהלת בתי המשפט, המתנה את הגישה למאגר פסקי-הדין וההחלטות שברשותה בחתימה על כתב התחייבות הכולל איסור על מפתוח של המידע 2015-11-12
  • בג”ץ ביטל את החלטת הנהלת בתי המשפט, המתנה את הגישה למאגר פסקי-הדין וההחלטות שברשותה בחתימה על כתב התחייבות הכולל איסור על מפתוח של המידע. …
  • עבירות אי דיווח למס ערך מוסף מתמשך, ותוך שישנן לעורך הדין הכנסות, מגבשות קלון לצורך הפעלת סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין 2015-11-08
  • ביהמ”ש העליון קבע כי יש קלון בעבירות נמשכות של אי דיווח למע”מ ותוך שישנן לעורך הדין הכנסות, ועל כן ניתן להפעיל את סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין, לצורך הטלת עונש. …
  • “בית המשפט העליון מבהיר את גבולות ההלכה בדבר סיווגה של עסקה כ-“עסקה מלאכותית” 2015-11-18
  • לצורך קביעה האם לפנינו “עסקה מלאכותית” כמשמעה בסעיף 86 לפקודת מס הכנסה יש צורך להעמיד את העסקה במבחן דו שלבי הכולל את שאלת לגיטימיות תכנון המס הניצב בבסיס העסקה בשלב הראשון ואת מלא …

חברי המערכת

לשנת תשע"ו

עורך: פרופ’ אמנון רייכמן
סגן עורך: עו”ד שי אוצרי
סגנית עורך: עו”ד קרן חכים

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?