כנס שנת המשפט תש”ע

SM14

מנהל בתי המשפט לשעבר בכנס של אוניברסיטת חיפה: “כאשר השופטים שומעים טענות כלפיהם בטוקבקים, הסבלנות שלהם נגמרת; שופטים עושים שימוש בתקשורת לטובת אג’נדת המינויים”
גלובס 7.10.2010 http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000592440

שנה לאחר שמונה לשופט בבית המשפט העליון, שב השופט יצחק עמית לכור מחצבתו השיפוטי והרצה בכנס לסיכום שנת המשפט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. דה מרקר 10.10.2010 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20101010_1192693

היועץ המשפטי של רשות ההגבלים בפאנל בנושא הגבלים עסקיים שנערך ביום חמישי בכנס סיכום שנת המשפט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה “יש לנו רשות שאמורה לתפוס כרישים, אבל היא תופסת גם דגי רקק” דה מרקר 11.10.2010 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20101010_1192692