נשים וגברים במשפט / פרופ' נויה רימלט

מטרת הקורס היא להציג ניתוח מגדרי של המשפט בתחומים שונים כגון: בתחום הפלילי, תחום דיני העבודה, תחום המשפט הציבורי ועוד. השאלה המרכזית שבה נדון לעומק היא כיצד ניתוח ביקורתי של המשפט מפרספקטיבה מגדרית מציף תובנות ביחס לאופן שבו משפיע המשפט על חייהם של נשים וגברים בחברה ומעצב את היחסים ביניהם.

אנחנו נדון באופן ספציפי בסוגיות שונות כגון שירות נשים וגברים בצבא, דילמות של הפליה על בסיס מין בעבודה, היבטים מגדריים של המשפט הפלילי, מגדר ופוליטיקה, הורות ועבודה ועוד. בהקשרה של כל אחת מהסוגיות הללו אנו נבחן את הדין הקיים ושינויים שהתרחשו לאורך השנים בטיפול המשפטי והחברתי בסוגיה זו. המטרה הסופית היא להאיר את הדילמות המגדריות המגוונות המתעוררות בהקשרם של הסדרים משפטיים שונים, וגם להצביע על פיתרונות אפשריים וכיוונים לשינוי.