תשלומי הורים במערכת החינוך

 

"החינוך הממלכתי במוסדות הרשמיים מושתת על עקרון היסוד של חינוך חובה חינם, המבקש לאכוף זכותו של כל ילד לרכוש חינוך והשכלה, על בסיס שוויון הזדמנויות וללא הפליה, בלא שחסרון כיס ישפיע על איכותה ורמתה של המסגרת החינוכית הניתנת לו. הקניית ערכי חינוך כלליים על בסיס שוויוני נועדה לאפשר לפרט לפתח את אישיותו בתחומי דעת שונים, ובה בעת לפתח באמצעות החינוך חיי חברה הנשענים על ערכי מוסר, זכויות אדם, ותרבות אנושית" (בג"צ 4363/00 – ועד פוריה עלית)

 

מערכת החינוך בישראל הוקמה על בסיס העקרון של "חינוך חובה חינם". מושג זה אשר אמור לסמל קיומה של מערכת חינוך סולידרית, שוויונית וערכית לכל, הפך ברבות השנים למליצה בלבד. רבים אינם מודעים לכך כי למעט תשלום של עשרות שקלים בשנה עבור ביטוח בריאות אין במערכת החינוך כל חובה לשלם תשלום נוסף. במהלך השנים אישרה ועדת החינוך של הכנסת גביית תשלומי הורים שאינם נמוכים עבור חלקים רבים באוכלוסייה כתשלומי רשות על פי חוק - אישור ועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשע"ו נמצא בקישור הבא.

על אף הכללים הברורים כשל משרד החינוך באופן מודע בפיקוח על גביית תשלומי ההורים במערכת החינוך עד שבשנת 2012 קבע מבקר המדינה כי גביית תשלומי ההורים האסורה מגיעה לכדי מיליארד ₪ בשנה (מסך של 2.5 מיליארד ₪ בשנה). במהלך השנים האחרונות בחר משרד החינוך שלא להתמודד עם סוגיית העדר האכיפה של הדין, אלא להוביל מדיניות מובהקת של הכשרת גביית תשלומים חריגה ויצירת חינוך עודף לבעלי ממון – החל מהיתרים לרכישת תכניות לימוד פרטיות, קניית אמצעי קצה טכנולוגיים, קניית תכניות העשרה ומקצועות בגרות בכסף ועוד ועוד.

בנוסף, מתוך דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת המעודכן לשנת 2018 אפשר לראות אישוש של לכך שחוזרים המנכ"ל המתירים תשלומי הורים נוספים בבתי ספר ייחודיים ותורניים וכן אישורי תשלומים חריגים בכלל בתי הספר מייצרים מסגרות לבעלי ממון בנפרד מאלו שידם קשה משגת. טענה זו הייתה אחד ממספר טענות מרכזיות בעתירות העקרוניות המובאות בהמשך.

הקליניקה מנהלת מאבק עיקש לשמור על עקרונות השוויון במערכת החינוך ועל זכותם של תלמידי ישראל ללמוד במערכת חינוך חינם המעניקה שוויון הזדמנויות אמיתי לכל.  כאן תוכלו לראות רק כמה מהדוגמאות:

  • בג"צ תשלומי ההורים (בג"צ 5004/14) - הקליניקה מייצגת קואליציה של ארגונים (האגודה לזכויות האזרח בישראל, עמותת ידיד, האגודה למען יוצאי אתיופיה וארגון "הלה למען החינוך") ועשרות הורים בעתירה לבג"ץ כנגד חוזר מנכל משרד החינוך המכשיר תשלומי הורים גבוהים במיוחד בבתי ספר ייחודיים, מכשיר גביית תשלומים עבור מקצועות בגרות ואף הקים ועדות חריגים המאפשרות לחרוג מהנורמות הבסיסיות של הדין של עקרון חינוך חינם למשל, הקמת ועדת חריגים אשר ניתנה לה הסמכות להתיר לבתי ספר לגבות תשלומים רבים מעבר למותר (אישורים אלו  מגיעים בחלק מבתי הספר לסכומים של למעלה מ - 10,000 ש"ח). בתיק זה התנהלו מספר דיונים בבית המשפט וההתדיינות נמשכת. יצוין כי עצם הגשת העתירה משפיעה רבות על הנעשה בתוך משרד החינוך ופעולותיו נמדדות במידה רבה ביכולת להתמודד עם הסוגיות העולות בעתירה. תיק זה הוא חלק מהותי במאבק אותו מנהלת הקליניקה בהפליה הקיימת במערכת החינוך על רקע חברתי כלכלי וקיומם של בתי ספר ממלכתיים ל"עשירים בלבד". בדיון האחרון בית המשפט החליט למחוק את העתירות הנגדיות ולהמשיך לבחון את העתירה במאוחד עם עתירת "הטאבלטים" (ראו למטה) בציינו כי מדובר בסוגיות כבדות משקל. ראו דיווח בכותרת ראשית בהארץ מיום 12.9.17 סמוך לדיון הקודם. 

          להמשך קריאה על פעילות זו לחצו כאן.

  • עתירת הטאבלטים (בג"צ 6214/15): הקליניקה הגישה עתירה בשם חתן פרס ישראל לחינוך, פרופ' גבריאל סלומון ז"ל, ח"כ פרופ' יוסי יונה ולמעלה ממאה הורים מכ-8 רשויות מקומיות שונות כנגד ההיתר לגביית תשלומים מהורים עבור רכישת אמצעי קצה טכנולוגיים תוך הפרת הוראות הדין בדבר חינוך חינם. בעקבות העתירה הותקן חוזר מנכ"ל חדש אשר הביא לשיפור במצב על ידי הצבת מגבלות על השימוש בטאבלטים ועל גביית תשלומים לשם כך. אנו עדיין סבורים שעצם הגבייה (גם המוגבלת) הינה בלתי חוקית ומהווה כר פורה לפגיעה בשוויון (בין תלמידים ברשויות שונות, בין מוסדות לימוד ובתוך כיתת הלימוד). הדיון בעתירה נמשך ביחד עם עתירת "תשלומי ההורים" הגדולה וכאמור בית המשפט ישקול את העתירות בכובד ראש. 

          להמשך קריאה על פעילות זו לחצו כאן.

  • העתירה המאוחדת: בחודש מאי האחרון הגישה הקליניקה עתירה מאוחדת בשני התיקים בת 64 עמודים כתובים ולמעלה מ 650 עמודי נספחים, במסגרתה הצגנו תמונה רחבה של השלכות חוזרי המנכ"ל – החל מהפגיעה בעקרונות חינוך ממלכתי, הפרת הדין, ניצול החוזרים לנטילת כספים שלא כדין על ידי רשתות פרטיות ובעיקר יצירת מסגרות נפרדות להורים לבעלי ממון ולכאלו שאינם. לעתירה המתוקנת היה הד לא קטן בכלי התקשורת – ראו קישורים לתכנית הבוקר של קשת, לאתר וואלה, מעריב, דה מרקר וכלכליסט.
  • המאבק בהפלייה על רקע של גביית תשלומי הורים אינו מתמצה בעתירה העקרונית אלא טיפול בעשרות פניות הנוגעות לגביית יתר של תשלומי הורים, העדר פיקוח ואכיפה ועוד. בין היתר הובלנו להפסקת הליכי גבייה שלא כדין כנגד עשרות רבות של הורים על ידי רשויות מקומיות (פרדס חנה, חולון וחיפה).
  • תביעה אזרחית בעניין גבייה אסורה של תשלומי הורים - בנוסף לכל אלו, אנו מנהלים תביעה אזרחית בגין גבייה אסורה במערכת הגנים בקיבוץ צרעה. הסכמנו על קיום הליך בוררות ואנו מקווים שיתקדם. בנוסף, הגשנו עתירה דחופה כנגד פיזור ועד הורים בשל מחלוקות על תשלומי הורים. במקרה זה לאחר שההסדר שהתגבש בבית המשפט לא היה לשביעות רצוננו ורצון הלקוחות משכנו את העתירה ואנו מלווים את ההורים שיצאו כנגד גבייה אסורה של שירותי תל"ן (להבה קדומים).