משפט וממשל, כרך י חוברת 2 (תשס"ח – 2007)

ElArcib

חברי המערכת - כרך י (חוברת 2)

עורך: ד"ר גיא דוידוב

סגנית עורך:עו״ד קרן אניספלד

חברי מערכת: הדס אגמון, תמר אינדיג, ניצן ארביב, ניר ארצי, ארווא חליחל, נתן ליבוביץ׳, רוני מר, אירנה נוטנקו, יאיר נתיב, רותם פרלמן, אסף שובינסקי, מייסר שחאדי, תחיה שחר, ציון שמעון