אפיק מעבר

סטודנטים בפקולטה למשפטים במוסד מוכר בישראל, שסיימו לימודי שנה א' בהצטיינות, מוזמנים לפנות לקבלה במסגרת אפיק מעבר של הפקולטה למשפטים בחיפה. 

זכאים להגיש מועמדות במסלול זה סטודנטים שממוצע הציונים שלהם מצוי בתחום 5% הגבוהים בשנתון, ו/או בעלי ממוצע 93 ומעלה בתום שנה א'.* מועמדים אלו יתבקשו להגיש גיליון ציונים, קורות חיים, דוגמת כתיבה מחקרית** ולהשתתף בראיון אישי*** לשם קבלה לפקולטה. רמת האנגלית הדרושה למסלול זה היא של מתקדמים א' ומעלה. 

אפיק מעבר- אונ' הפתוחה- ממוצע 90 ומעלה ואישור על דירוג ב10% עליונים בכיתה + אנגלית מתקדמים א' לפחות

לא ניתן לקבל מועמד לאחר שנה ב'.

ההרשמה הינה לשנה ב' בלבד.

* ככל שעקב משבר הקורונה ישפיע על מבנה הלימודים, דרישות המעבר או מתן הציונים, יעודכנו התנאים להגשת מועמדות באפיק זה בהתאם.

**יש להעביר את דוגמת הכתיבה עם הציון שניתן עליה כולל הערות מרצה וללא תיקונים מצד הסטודנט, בהיעדר הערות יש לצרף פתרון ולכלול שאלת מחקר בהינתן ואינה קיימת בגוף העבודה.

***הועדה רשאית לפטור מראיון אישי במקרים יוצאי דופן.

לבדיקת מועמדות ניתן להגיש מסמכים This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (לקבלה סופית יש להגיש מסמכים מקוריים) 

מועד אחרון להרשמה ולהצגת גיליון ציונים ומדרג לשנת לימודים מתקדמת לשנה ב' בלבד: 09/08/2020.

תלמידים אשר יתקבלו באפיק זה יידרשו להשלים קורסי חובה שנלמדים בפקולטה בשנה א', והם רשאים להגיש בקשה להכרה בקורסים שאותם למדו במוסד שממנו עברו. הבקשות תאושרנה על פי נהלי הפקולטה, ככל שהנושאים שנלמדו בקורסים אלו תואמים את הנושאים שנלמדים בפקולטה, מתוך התחשבות גם ברמת הפירוט וההעמקה. בכל מקרה, תלמידי אפיק מעבר יידרשו ללמוד את הקורס במשפט ציבורי ואת הקורס במקורות המשפט הישראלי, גם אם למדו קורסים דומים במוסד בו הם לומדים.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים