אפיק מעבר

מועמד בעל ציון ממוצע 92 ומעלה בסיום שנה א'  ורמת אנגלית מתקדמים א' לפחות, בלימודי משפטים במכללה המוכרת ע"י המל"ג

*לא ניתן לקבל מועמד לאחר שנה ב'.

אפיק מעבר- אונ' הפתוחה- ממוצע 90 ומעלה או 10% עליונים+ אנגלית מתקדמים א' לפחות