אודות בית הספר

בית הספר לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים

אנו מצויים בעידן של שינויים מהירים בתפיסות לגבי מטרות הענישה, יעילותם ומוסריותם של עונשים שונים, והמדיניות הרצויה באכיפת החוק. כדי להבין את השינויים שעוברת מערכת אכיפת החוק ואף לתרום לפיתוחה וליעילותה, יש הכרח ברכישת סל כלים תאורטי ומתודולוגי מגוון. בהתאם לכך, ביה”ס לקרימינולוגיה שם למטרה להקנות לתלמידיו ידע אינטרדיסציפלינרי עדכני בתחומים שונים, כגון סוציולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, היסטוריה ועוד, לשם ניתוח והבנה של פשיעה, סטייה חברתית וקורבנות והדרכים להתמודד עם תופעות אלו.

בית הספר הוא המקום היחיד בצפון הארץ שמציע תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) בקרימינולוגיה במסגרת אוניברסיטאית. לימודי תואר שני בביה”ס נלמדים שנה אחת בלבד! במסגרת זו ניתן להתמחות באחת משתי תכניות הלימוד המעניקות תואר מוסמך (M.A): התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות שהיא היחידה בארץ המסמיכה מומחים בנושא ההתמכרויות; או התמחות בחקר פשיעה משפט וחברה המשלבת בין היבטים רב-תחומיים הנוגעים לקרימינולוגיה.

ביה”ס לקרימינולוגיה מקדם מחקר תאורטי ואמפירי תוך התייחסות להיבטים יישומיים ופיתוח מדיניות. תכניות ההתמחות בתארים המתקדמים מפתחות מיומנויות אקדמיות וכלים מעשיים לניתוח והערכה של תופעות שונות מעולם הקרימינולוגיה, הן בתחום הפשיעה והן בתחום הקורבנות, בהסתכלות מרמת הפרט לרמת החברה. תכנית ההכשרה מקנה בסיס מתודולוגי רחב ויכולות יישום ידע למטרות השתלבות בארגוני אכיפת חוק, כליאה, משפט, מניעה ושיקום.