תואר שני בקרימינולוגיה לתלמידי תואר ראשון במשפטים

בית הספר לקרימינולוגיה

התוכנית ללימודי תואר שני בקרימינולוגיה למשפטנים, מאפשרת לתלמידי תואר ראשון מצטיינים במשפטים באוניברסיטת חיפה לשלב, במקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים, לימודי תואר שני בקרימינולוגיה. מטרת התוכנית היא להעניק לסטודנטים ידע נרחב בעולמות תוכן שונים הנוגעים לעבריינות ופשיעה, כגון פיקוח חברתי, תגובה חברתית לסטייה, אלימות במשפחה, עבריינות צווארון לבן ועוד. שילוב ידע מתחום המשפטים המתמקד בחוק ובמשפט ולימודי הקרימינולוגיה העוסקים בהתנהגות סוטה ובתגובה החברתית להתנהגות זו, משלימים זה את זה. משום כך, שילוב של לימודי הקרימינולוגיה והמשפטים הוא חיבור מדויק, המרחיב את ארגז הכלים אתו יוצאים המשפטנים של מחר לעולם התעסוקה.

במסגרת זו, הסטודנטים יוכלו ללמוד את קורסי ההשלמה הנדרשים ע”י ביה”ס כתנאי לקבלה כבר בשנים הראשונות (שנים א’, ב’) ללימודי המשפטים, או להשלימם בסמסטר א’ של התואר השני. לימודי ההשלמה ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים תלמידי הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון. בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן, ניתן ללמוד, במקביל ללימודים בשנים ג’ או ד’ בפקולטה למשפטים, את הקורסים הנדרשים לקבלת תואר שני במסלול ב’ (מסלול עיוני) בקרימינולוגיה.

עמידה בכלל דרישות הפקולטה למשפטים וביה”ס לקרימינולוגיה מאפשרת קבלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני בקרימינולוגיה (M.A).

לאחר שיעמדו בהצלחה בדרישות הפקולטה למשפטים וביה”ס לקרימינולוגיה, יהיו התלמידים זכאים לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני בקרימינולוגיה.

היקף לימודי ההשלמה הוא 8 נ”ז, והם ייחשבו במסגרת מכסת קורסי הבחירה הלא-משפטיים אותם רשאים תלמידי הפקולטה למשפטים ללמוד במסגרת לימודי התואר הראשון. לאחר סיום קורסי ההשלמה ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן, ניתן ללמוד, במקביל ללימודים בשנים ג’ וד’ בפקולטה למשפטים, את הקורסים הנדרשים לקבלת תואר שני העיוני בקרימינולוגיה. קבלת אישור זכאות לתואר שני בקרימינולוגיה מותנית בקבלת אישור זכאות לתואר הראשון במשפטים.

  1. מסיימי שנה א’ ושנה ב’ בלימודי התואר הראשון במשפטים בממוצע של 80 ומעלה.
  2. השלמת 8 נ”ז קורסי השלמה בקרימינולוגיה כמפורט להלן בציון ממוצע 80 ומעלה.

המעבר לסמסטר הרביעי בלימודי התואר בקרימינולוגיה יותנה בהצגת אישור זכאות לתואר ראשון במשפטים.

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם