מושגים בקרימינולוגיה

בית הספר לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים

 • קרימינולוגיה היא תחום הדעת העוסק בחקר עבריינות וסטייה חברתית, השפעותיה על החברה ועל נפגעי העבירה והתגובה החברתית לתופעות אלה.
  לימודים אקדמיים של תחום הקרימינולוגיה משלבים מחקרים ותובנות ממגוון רחב של תחומים, כגון ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה ומשפטים.  המשותף לכולם: התבוננות על תופעות חברתיות הקשורות לעבריינות.
  תכני הקורסים בלימודי הקרימינולוגיה תואמים את ארבעת הענפים המרכזיים במחקר הקרימינולוגי:
  הם חקר הגורמים לעבריינות (קורס: תיאוריות בקרימינולוגיה)
  חקר התגובה החברתית לעבריינות ואפשרויות למניעה ולצמצום עבריינות (קורס: פנולוגיה וכליאה)
  חקר ההשפעות של עבריינות ופשיעה על נפגעי עבירה (קורס: ויקטימולוגיה)
  גישות מחקר הבוחנות תופעות של חוק וסטייה חברתית על רקע יחסי כוחות כלכליים וחברתיים (קורס: קריאה ביקורתית של מחקר)

 • ויקטימולוגיה היא ענף בתחום הדעת של קרימינולוגיה המתמקד בחקר זיהוי וההשפעות של עבריינות ופשיעה על נפגעי עבירה. ענף זה החל להתפתח החל משנות ה-70 של המאה העשרים, תוך התמקדות ביחסי הגומלין בין הפוגע לנפגע העבירה, וכן באופן בו התנהגותם של נפגעי העבירה עשויה לתרום לפגיעה. המילה עצמה היא הלחם של המילה הלטינית logia שמשמעותה “חקר” עם המילה victima שמשמעותה “קורבן”.
  המחקר הויקטימולוגי עוסק, בעיקר, בזיהוי וניתוח אקדמי של השלכות הפגיעה במישורים שונים (פיזיים, פסיכולוגיים, רגשיים וחברתיים) ובקידום רפורמות חברתיות ומשפטיות שמטרתן צמצום היפגעות והשלכותיה.

 • פנולוגיה היא ענף בתחום הדעת של קרימינולוגיה העוסקת בחקר התגובה החברתית הפורמלית לתופעות של עבריינות וסטייה, בין היתר באמצעים של ענישה וכליאה. הפנולוגיה בודקת גם שורשיה הפילוסופיים וההיסטוריים של מטרות הענישה וההצדקות לענישה. המילה עצמה היא הלחם של המילה הלטינית logia שמשמעותה “חקר” עם המילה poena שמשמעותה “כאב וסבל”.
  המחקר הפנולוגי בוחן גם את ההיסטוריה של התפתחות בתי הכלא כמסגרת ענישה מרכזית. מחקרים רבים בתחום הפנולוגיה מבקשים לבחון את השפעותיה של הענישה ושל תגובות חברתיות אחרות על תופעת העבריינות במונחים של יצירת הרתעה, פוטנציאל השיקום של עוברי החוק, השפעות הכליאה על עבריינות עתידית ועוד.