בית הספר לקרימינולוגיה

מסלולי לימוד - תואר שני בקרימינולוגיה

לימודים במסלול א' - מסלול מחקרי עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול זה מתמקד בהעמקת הידע והמיומנות בשיטות מחקר ובעריכת מחקרים קרימינולוגיים העוסקים בחקר פשיעה, משפט, חברה והתמכרויות. המסלול מתאים לסטודנטים המעוניינים להמשיך ולהתפתח בעולם האקדמי, או המעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות לקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מאז הקמתו, בית הספר היווה חממה למצוינות אקדמית ולחדשנות מחקרית. בהתאם, עבודות תזה רבות שהוגשו בבית הספר, הוצגו בכנסים ופורסמו בכתבי עת בינלאומיים.

תלמידי המסלול נדרשים ללמוד 36 שעות לימוד (שש”ס), הכוללות קורסי חובה לכלל הסטודנטים בביה”ס, וכן לימודי ליבה וסמינר הייחודיים להתמחות. כמו כן, התלמידים נדרשים להגיש עבודה סמינריונית אחת ועבודת תזה.

לימודים במסלול ב' - מסלול עיוני עם בחינת גמר

מסלול זה מתמקד בהעמקת הידע התיאורטי, ולפתוח צוהר למדע הקרימינולוגיה. לימודי תואר שני בקרימינולוגיה ללא תזה, מתאימים לאנשי מקצוע המעוניינים להתמחות בנושאים הקשורים לתחומי עיסוקיהם. בית הספר מציע סגל מגוון המביא עמו תכניות עשירות בהתנסויות מעשיות ובקורסי בחירה בנושאים כמו התמכרויות, שיטור, פסיכופתולוגיה, שיקום אסירים, ויקטימולוגיה וכדומה. באמצעותם יכולים הסטודנטים להיחשף לתחומים שונים בקרימינולוגיה, למשפט הפלילי, למערכות האכיפה, ולמוסדות התקון השונים.

תלמידי המסלול נדרשים ללמוד 36 שעות לימוד (שש”ס), הכוללות קורסי חובה לכלל הסטודנטים בביה”ס, וכן לימודי ליבה וסמינר הייחודיים להתמחות. כמו כן, התלמידים נדרשים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולעמוד בבחינת גמר מסכמת.

*כל הסטודנטים יחלו את לימודיהם בתכנית במסלול ב’. סטודנטים שיבקשו לעבור למסלול מחקרי (מסלול א’ עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה) יידרשו לגבש מסמך הצהרת כוונות, להציג הסכמת מנחה ולקבל את אישור יו”ר הוועדה הבית-ספרית ל-M.A לנושא המחקר עד סיום סמסטר ב’. בנוסף, המועמדים למעבר למסלול א’ יידרשו להשתתף בסדנה לתלמידי מחקר שתועבר בסמסטר ב’. תלמידים שעברו למסלול א’ יוכלו לבצע את עבודת המחקר במהלך שנתיים (אקדמיות) נוספות.

מחכות לכם.ן