כנס חיפה למשפט ה-13

דמוקרטיה וקיימות חברתית בזמן שבור

מושבי המליאה - וידאו

הכנס במלואו מאודיטוריום הכט

חלק ראשון: מושבים 1-6

חלק שני: מושבים 7-11

התשלום עבור הוא: ש"ח.
לאחר לחיצה על כפתור ההרשמה יופיע טופס התשלום.
להשלמת ההרשמה עליך למלא את פרטי התשלום ולבצעו.