כנס חיפה למשפט ה-13

דמוקרטיה וקיימות חברתית בזמן שבור

SAVE THE DATE

15 בדצמבר 2022

התשלום עבור הוא: ש"ח.
לאחר לחיצה על כפתור ההרשמה יופיע טופס התשלום.
להשלמת ההרשמה עליך למלא את פרטי התשלום ולבצעו.