משפט, טכנולוגיה וסייבר

הקליניקות למשפט ושינוי חברתי

כיום בעידן הטכנולוגי עולות שאלות משפטיות רבות ועוסקות בתחומים רבים כגון: הגנת הפרטיות ו-Big Data, קניין רוחני וזכויות אזרח, קניין רוחני וזכויות אדם, התקפות קיברנטיות וביטחון לאומי, זכויות יוצרים בעידן האינטרנט, אחריות ​ספקים לפגיעות ברשת, סייבר וזכויות אדם, בינה מלאכותית וזכויות אדם ועוד. חלק מהשאלות המשפטיות הן חדשות לגמרי ולא זכו להתייחסות מלאה מהקהילה המשפטית בארץ ובעולם.

הקליניקה למשפט, טכנולוגיה וסייבר הינה ראשונה מסוגה בישראל. הקליניקה הוקמה על ידי פרופ’ ניבה אלקין קורן וד”ר עו”ד דלית קן דרור פלדמן בשנה”ל תשס”ט (2008-2009). הקליניקה פועלת בתחומים השונים, שחלקם פורטו לעיל, לשינוי חברתי. הקליניקה, באמצעות דינים שונים לרבות, דיני הקניין הרוחני ודיני הפרטיות, בשילוב עם מחקר משווה, פועלת להפקת ניירות עמדה, ניסוח הצעות חוק, ליווי משפטי של ארגונים ופעילות הסברה בתחומים שונים הנוגעים למשפט, טכנולוגיה וסייבר. 

בנוסף, הקליניקה מלווה פרויקטים שונים וביניהם פרויקט הנגשת ההשכלה הגבוהה וכן פרויקטים שונים בבינה מלאכותית וזכויות אדם.

הקליניקה הינה קליניקה שנתית והנוטלים חלק בה לומדים סמינר אקדמי בנושא. את הקליניקה מובילה מבחינה מקצועית מאז הקמתה ד”ר עו”ד דלית קן-דרור פלדמן. פרופ’ דניאל-בן-אוליאל הינו המנחה האקדמי של הקליניקה.

ליצירת קשר: cyber.clinic.haifa@gmail.com

הקליניקה למשפט טכנולוגיה וסייבר הינה הקליניקה הותיקה מסוגה בארץ, ומטרתה להתמודד עם האתגרים המשפטיים הרבים המתעוררים בעידן הטכנולוגי. סוגיות אלה כוללות, בין היתר: הגנת הפרטיות ו-Big Data, קניין רוחני, חופש ביטוי ברשת, התקפות קיברנטיות וביטחון לאומי, אחריות ספקים לפגיעות ברשת ועוד. הקליניקה משלבת הבנה בתחום החידושים הטכנולוגיים יחד עם מומחיות בתחומי המשפט הרלבנטיים לרגולציה של חידושים אלה, ועושה שימוש בכלים משפטיים כמכשיר לשינוי חברתי והגנה על זכויות בהקשרים של טכנולוגיה וסייבר. השנה הקליניקה מתרכזת גם בנושא של יזמות טכנולוגית.

בקליניקה משתתפים בשנה”ל תשע”ט 11 סטודנטיות וסטודנטים, שפועלים במסגרת מספר פרויקטים:

 1. חופש הביטוי המקוון
 2. חקיקה

הקליניקה עובדת על הצעה לתיקון חוק תעמולת הבחירות שיעגן את החלטת יו”ר ועדת הבחירות לתעמולה מסומנת בתב”כ 8/21 בן מאיר ואח’ נ’ מפלגת הליכוד ואח’. בהחלטה זו נקבע כי

“בכל פרסום שיעשה על-ידי המפרסמים, או ביוזמתם – ידרשו המפרסמים לפרט בצד המודעה, או בגופה, את: זהותו, שמו ומענו של מזמין המודעה (הרשימה המתמודדת לבחירות הרלבנטית), ופרטים מקבילים לגבי האחראי להזמנת המודעה וכן למסור את דרכי ההתקשרות עמם (מען, כתובת אלקטרונית, טלפון)”.

בתוך כך, הקליניקה עובדת גם על הצעה לתיקון החוקים הרלוונטיים כך שמטרד ההודעות בתקופת הבחירות יפחת. אנו מקווים להגיש פניה בנושא ליו”ר ועדת הבחירות הנוכחי בהקדם, אולם תיקוני החקיקה כולם יוכלו להיעשות רק לאחר בחירתה של כנסת חדשה.

 1. אכיפה אלטרנטיבית

 אכיפה אלטרנטיבית היא הפרקטיקה שבה המדינה פונה לרשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות אחרות כאחד האדם ומבקשת הסרת תכנים לאור מדיניות הפלטפורמות. רוב הפניות של המדינה במסלול זה מתקבלות, מבלי שהציבור הרחב מודע אליהן. בעקבות פעילות הקליניקה בשנה”ל תשע”ט במסגרת הצעות החוק השונות בנושא חופש הביטוי באינטרנט ובעקבות פניות שונות בתחום האכיפה האלטרנטיבית ליחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, כתבה ד”ר דלית קן-דרור פלדמן, מנהלת הקליניקה, יחד עם פרופ’ ניבה אלקין, מאמר בנושא זה שהתקבל לפרסום בכתב העת המשפט במכללה למנהל (במסגרת חוברת נושאית לכבוד עשרים שנים לחוק חופש המידע). במאמר טוענות המחברות כי הגיעה העת לחייב את המדינה לתעד את פעילויות האכיפה האלטרנטיבית אותן היא מבצעת, להקים ועדה ציבורית שתבחן מעת לעת את הסרות התכנים, ולקבוע חובת שקיפות שתחול על גופים בעלי מאפיינים ציבוריים (כגון: פייסבוק וגוגל). 

 1. חסימת אנשים מעמודים של אישי ציבור ברשתות חברתיות

בעבר פנתה הקליניקה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיקבע הנחיות בנוגע לדרך בה מותר לחסום אנשים מדפים או אתרים של שרים וסגני שרים. בימים אלה מסיימת הקליניקה כתיבה של נייר עמדה בנושא ובו תקנון מוצע לאימוץ באתרים של אנשי ציבור, שעיקרו הסדר ברור לדרך בה ניתן יהיה לחסום אנשים מהשיח הציבורי, דירוג החסימות וההסרות על פי עוצמתן וכן קביעת זכות ערעור. נייר העמדה יוגש ליועץ המשפטי לממשלה, ליועץ המשפטי לכנסת וכן יועלה לאתר האינטרנט של הקליניקה ויוצע כתקנון מוצע לאתרים ועמודים של אנשי ציבור.

 1. פרויקט “הט(ע)יות ברשת”

 הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר, בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי והמכון הישראלי לדמוקרטיה קיימו במהלך החודשים לפני 2 סבבי הבחירות לכנסת בשנת 2019, קו חם של דיווחים על משתמשי פייסבוק החשודים בפעילות פוליטית חריגה של תעמולת בחירות בלתי מסומנת, פעילות שנאסרה על ידי יו”ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר.

במסגרת הפרויקט עלו שאלות שונות על גבולות חופש הביטוי הפוליטי. בעקבות כך הוגשה הצעת מחקר בנושא למרכז הסייבר (ד”ר דלית קן-דרור פלדמן יחד עם ד”ר יפעת נחמיאס, שסייעה לקליניקה במהלך סבבי הבחירות). הצעת מחקר זו התקבלה. המחקר יבסס עצמו על הנתונים שנאספו במהלך סבבי הבחירות. תוצאות הפרויקט של הקליניקה הוצגו אף במפגש פורום הסייבר באוניברסיטת חיפה במהלך חודש נובמבר 2019.

 1. פרויקט היזמות

בשל הצטרפותו של ד״ר דני בן-אוליאל כמנחה האקדמי של הקליניקה, ולאור מומחיותו בתחום, הקליניקה עוסקת במספר תחומים הקשורים ליזמות, וביניהם:

 1. השקעות אנג’לים בחברות הזנק בישראל

המדינה משקיעה כספים רבים בעידוד היזמות ובתוך כך בעידוד אנג’לים להשקיע בישראל ולפתח את תחום היזמות, במחשבה שעידוד השקעות יביא לצמיחה כלכלית לרווחת כל תושבי ישראל. ואולם, חסרים נתונים חשובים היכולים לסייע לחוקרים ולקובעי המדיניות לבחון האם התמיכה הממשלתית בהטבות מס לאנג’לים אכן מגשימה את מטרותיה. הקליניקה ביקשה לחקור האם כספי הציבור המושקעים בעידוד השקעות האנג’לים אכן תורמים, ולבחון האם הרגולציה על תחום השעות האנג׳לים היא מיטבית. לשם כך נפגשה הקליניקה עם מומחים מחברת IVC, המפרסמת דיווחים שונים בתחום היזמות. בנוסף, בימים אלה בונה הקליניקה שאלון שיופנה לאנג’לים על מנת לאסוף נתונים על השיקולים שלהם להשקיע בישראל בחברות עתירות ידע. בנוסף, ערכה הקליניקה רשימה של אנג’לים, אותם נרצה במידת הצורך לראיין. 

במהלך סמסטר ב’ שנה”ל תשע”ט פנתה הקליניקה לראש רשות המיסים בבקשה לקבל נתונים על כמות בקשות הפטורים של אנג’לים ממס,  ונתקבלה תשובה חלקית. בסמסטר זה הקליניקה שבה ופנתה בבקשה לקבלת נתונים נוספים. הנתונים טרם התקבלו. 

 1. מודלים לתמיכה במיזמים עתירי טכנולוגיה

השקעות פרטיות בתחומי היזמות מתאפיינות בכך שהמשקיעים מעדיפים פרויקטים קצרי מועד, בהן הרווח הוא מהיר. העדפה זו עלולה ליצור כשל שוק, בו חברה עם רעיון טוב, שהושקעו בה כספי ציבור, תיסגר. הדבר נכון במיוחד בתחומים עתירי טכנולוגיה כגון הקלינטק, תחום טכנולוגי בו מנסים ליצור טכנולוגיה שתביא לשיפור באיכות הסביבה – כמו צריכת אנרגיה נבונה, מזעור ייצור פסולת או טיפול בה.

הקליניקה בוחנת מודלים שיגדילו את התמיכה במיזמים מסוג זה, על מנת להתגבר על כשל השוק. במסגרת זו פנתה הקליניקה לרשות החדשנות לקבלת מידע על הסיבות שבגינן נסגרות חברות, אך בתגובה נמסר כי אף שהחברות נדרשות לדווח על כך, המידע לא קוטלג. בכל זאת, הקליניקה כותבת בימים אלה נייר עמדה בנושא בהסתמך על ספרות אקדמית. לצד זאת, הקליניקה בוחנת אפשרות לשיתוף פעולה יחד עם הרשות לחדשנות על מנת לייצר מידע בתחום, שיוביל בסופו של דבר לחיזוק היזמות בתחום זה. כיום, ככל הידוע לקליניקה, אין כל מידע אמפירי בנושא.

 1. יזמות נשית

הקליניקה, ביחד עם הקליניקה למשפט ופמיניזם, בוחנת האם ישנו שוני מגדרי בין יזמים ליזמיות בתחום הטכנולוגיה, מבחינת החסמים והאתגרים העומדים בפני יזמים ויזמיות. ובמידה ואכן קיים פער כזה, לבחון האם יש מקום להתייחס באופן ממוקד ליזמיות בתחום הטכנולוגיה במסגרת חלוקת המענקים והתמיכה ליזמים.

 1. הגדרת יזם

בסמסטר ב’ של שנה”ל תשע”ט, החלה הקליניקה לעסוק בשאלה האם פעולות היזם שבוצעו בשלב של טרום הקמת החברה אמורות לחייב את החברה. במהלך הסמסטר בוצעה חשיבה ראשונית ועל בסיס הנתונים שנאספו בקליניקה מנחי הקליניקה החלו בכתיבת מאמר אקדמי בנושא. תיתכן אף הכנת פניה לרגולטורים הרלוונטיים בעקבות כתיבת המאמר.

 • בריונות מקוונת

הקליניקה, יחד עם הקליניקה ליישוב סכסוכים, מכינה מערך שיעורים לכיתות ח’ בו יועברו תכנים העוסקים בבריונות מקוונת, לרבות הקניית כלים לפתרון סכסוכים, לימוד על הסכנות המשפטיות והלבר-משפטיות בבריונות מקוונת ושמיעת סיפור אישי של סטודנטית שחוותה בריונות בבית הספר. הסדנה תועבר, כפיילוט, בבית הספר ״החיטה״ בזכרון יעקב. התכנית החלה במהלך חופשת הסמסטר (6 בפברואר 2020) בהרצאתה של גב׳ אורנה היילינגר מאיגוד האינטרנט, שעסקה בסכנות הנשקפות לילדים בעולם המקוון. לאחר שיושלם הפיילוט בבית הספר החיטה, הקליניקה מתכוונת להציע את מערך השיעורים לבתי ספר נוספים להפעלה עצמית. במקביל הקליניקה תבחן את אופן אסדרת מקרי הבריונות ברשת במשרד החינוך לאור הרגולציה המקובלת במדינות שונות בעולם.

 1. פרויקט בשיתוף עם אתר “כל זכות”

הקליניקה עובדת כיום על מסמך ובו פירוט זכויות וחובות בתחום זכות היוצרים. הדף אמור לעלות באתר ״כל זכות״ ולהנגיש מידע לציבור הרחב ובו הסבר מתי וכיצד ניתן לעשות שימוש ביצירה.  למשל, האם מותר לעשות שימוש בספר שיצא לאור בשנת 2001, אולם לא יודעים מיהו היוצר או בעל זכות היוצרים, ומהן המגבלות שיחולו על שימוש כאמור.

 1. ליווי קהילת הלהט”ב בחיפה בהקמת מאגר מידע וארכיון

החל משנת הלימודים הזו, הקליניקה מלווה את קהילת הלהט”ב בחיפה במסגרת הקמת אתר ובו ארכיון תמונות, מכתבים וכדומה. במסגרת הפרויקט נכתבים כתבי הרשאות להעברת תכנים ולשימוש בהם (תוך כדי ניתוח מערך זכויות היוצרים בתכנים הללו), חוות דעת בתחום הגנת הפרטיות, תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות לאתר.

 1. פרטיות רפואית בווטסאפ

הקליניקה פנתה למשרד הבריאות בנוגע להגנה על פרטיותם של מטופלים בקופות החולים ובבתי החולים, לאור שימוש נרחב של הצוות הרפואי בפלטפורמות פרטיות כמו “ווטסאפ” במסגרת התייעצויות רפואיות הנוגעות לחולה. הקליניקה חושבת שיש לאזן בין הרצון לתת מענה מהיר וטוב לחולה, לבין העברת תכנים רפואיים סודיים בפלטפורמות פרטיות וקראה לאמץ פלטפורמות קיימות מהירות ונוחות לשימוש, המבטיחות הגנה טובה יותר על נתונים רפואיים סודיים

 

 • סיוע לפרויקט בן יהודה

הקליניקה מסייעת לעמותת מחשוב ספרות עברית, האחראית לפרויקט ״בן יהודה״, שהינו “מיזם התנדבותי שעוסק ביצירת מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית, … אשר מוגשת לטובת הציבור באתר אינטרנט, חינם וללא פרסומות.” (מתוך אתר “פרויקט בן יהודה”), בשאלות הקשורות לקניין רוחני.

 

 • השכלה נגישה

מזה מספר שנים עוסקת הקליניקה בקידום עקרון ההשכלה הנגישה, על ידי שיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. במסגרת פרויקט זה ייסדה הקליניקה ​פורום השכלה נגישה שהורכב מנציגי מרבית המוסדות לשכלה גבוהה בארץ בשיתוף עם בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי – המכללה למנהל. הפורום נוהל בראשות פרופ’ ניבה אלקין-קורן, פרופ’ אורית פישמן-אפורי, גב’ עמירה דותן ומנחת הקליניקה. ​הפורום הגיע בשנת 2011 לעיצוב עקרונות שימוש הוגן בתחום המקראות המודפסות והשמורים הדיגיטליים.

לאור בקשות שעלו ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ להמשיך וללוות את הטמעת העקרונות, התקיימה בפברואר 2018 פגישה מחודשת של הפורום להשכלה נגישה.

בשנה”ל תשע”ט הקליניקה הצליחה להגיע להסכמה בפורום בכל הנוגע להליך הפקדת התזות במוסדות להשכלה גבוהה ואף הייתה שותפה לניסוח טופס ההפקדה החדש. לטופס המוצע צורף נייר עמדה קצר הפונה לות”ת ומבקש להכיר בטופס בפרט ובפרסום נגיש בכלל (Open Access), כחיוני לצורך מיצוב ישראל על מפת המחקר העולמית. הקליניקה עוקבת לאחר תהליך הטמעת הנוסח החדש של טופס ההפקדה, ומסייעת בעת התקלות בבעיות (ויש כאלה רבות).

 1. כנסים והרצאות אורח
 2. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן העבירה שיעור על זכויות יוצרים ותוכן פתוח במסגרת קורס ויקיפדיה לסטודנטים ברפואה(3.12.19).
 3. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן העבירה שיעור על פרויקט זיהוי המשתמשים הפיקטיביים של הקליניקה ועל מניפולציות שונות לרבות Deep Fake במסגרת סמינר במרכז הבינתחומי בהנחיית עו”ד דן אור-חוף ועו”ד לימור שמרלינג (6.12.19).
 4. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הציגה את המחקר על מכוניות אוטונומיות שהתבצע בקליניקה בשנתיים החולפות במסגרת כנס Law & AI – Católica Graduate Legal Research Conference 2019 שהתקיים ב Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa Lisboa, Portugal (ספטמבר 2019).
 5. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הרצתה על פרויקט זיהוי המשתמשים הפיקטיביים של הקליניקה במסגרת פורום סייבר (נובמבר 2019).
 6. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הרצתה על תוכן פתוח ופרסום פתוח במסגרת כנס ספרנים שהתקיים באוניברסיטת בר-אילן (נובמבר 2019).
 7. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הרצתה על היבטים משפטיים של Deep Fake במסגרת כינוס של ישראל 2050 (נובמבר 2019).
 8. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן מונתה כמזכירת ועדת המשנה של המיזם הלאומי למערכות נבונות בנושא אתיקה ורגולציה של בינה מלאכותית בראשות פרופ’ קרין נהון. בוועדה חברה אף פרופ’ ניבה אלקין-קורן. דו״ח הוועדה הוגש בחודש אוגוסט 2019 לוועדה המתכללת ואושר בחודש דצמבר לפרסום.
 9. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הייתה מרצה אורחת באוניברסיטת קארל בפראג, צכיה בנושא Open Access and Open Data. הנסיעה מומנה על ידי האיחוד האירופאי במסגרת פרויקט הנגשת פרסומים אקדמיים לציבור הרחב ללא תשלום (דצמבר 2019).
 10. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הוזמנה להרצות בכנס לחוקרים ולספרנים על פרסום פתוח ותוכן פתוח בבית ברל (פברואר 2020).
 11. ד״ר דלית קן-דרור פלדמן הוזמנה להשתתף כחברה בוועדה לבחינת הקמתם והטמעתם של מאגרים מוסדיים במוסדות להשכלה גבוהה, בכל הנוגע להיבטים משפטיים בתחום.
 1. פרסומים מדעיים
 • דלית קן-דרור פלדמן וניבה אלקין קורן, שקיפות פעולות המדינה בסביבת המידע, המשפט (לפני פרסום)
 • דלית קן-דרור פלדמן “פרסום פתוח”, עתיד להתפרסם בספר מכון מופ”ת.
 • Dalit Ken-Dror Feldman, We Should not Blame the Car – Artificial Intelligence and a Suggested Model – under review – Internet Policy Review (Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH) .
 • Fake Users Bots and Elections: The Israeli experience (בהכנה).
 • Deep Fake וחוק הסרטונים – יחד עם עו”ד ורדית אבידן (בהכנה. תקציר המאמר עבר סינון ראשוני לפרסום בכתב העת “מעשי משפט״).

*שימו לב: לסיכום הפעילות המלא של הקליניקה :  סיכום שנה״ל תשפ״א

מזל״טים ורובוטים בלחימה

מזל״טים ורובוטים בלחימה דיון במאמרו של פרופ’ דני סטטמן:Drones and Robots: On the Changing Practice of Warfareבהשתתפות:אל”ם (מיל’) עו”ד פנינה שרביט ברוך, ראש התכנית למשפט וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון

קרא עוד »

סגל הקליניקה