מימוש זכויות אדם בהליך האזרחי

civilclinic

אודותינו

הקליניקה למימוש זכויות אדם באמצעות המשפט האזרחי הבנחיית עו"ד רעות כהן  הינה קליניקה חדשנית שמטרתה להעניק כלים– עיוניים ומעשיים – שיאפשרו למשתתפי הקליניקה לפעול לקידום זכויות אדם, בעיקר בקרב אוכלוסיות מוחלשות, באמצעות המשפט האזרחי – הליכים נזיקיים, תובענות ייצוגיות, סעדים בגין פגיעה בזכויות צרכניות, בגין קיפוח בחוזים אחידים ועוד. הניסיון המצטבר בעריכת דין חברתית מלמד כי הכלים הסטנדרטיים של המשפט הציבורי והפלילי אינם נותנים מענה מספק ושלם לפגיעה בזכויות האדם, הן בשל מגבלות מהותיות על קשת הסעדים האפשרית והן מטעמים הנוגעים לסדרי הדין והראיות. לדוגמה, בעוד שההליך הציבורי מוכוון לעתים קרובות על ידי שיקולי מניעה (או ענישה), והסעדים בו מוגבלים (בעיקר בהליך המינהלי) לסעדי מנע הצופים פני עתיד, הליכי המשפט האזרחי מעניקים כוח רב יותר לפרט הנפגע, הן מבחינת השליטה על ההליך, הן מבחינת הכוח לזכות בתרופה על פגיעות עבר (לדוגמה, באמצעות סעדי פיצוי והשבה) וזאת בנוסף לאפקט ההרתעתי של הסעד האזרחי על התנהלות הרשות הציבורית בעתיד (לדוגמה, פיצוי עונשי בגין מעצר שווא). 

יתר על כן, ההבנה כי הפגיעה בזכויות אדם ובאוכלוסיות מוחלשות עלולה להתרחש לא רק על ידי גופים ציבוריים אלא גם על ידי גופים פרטיים עתירי כוח, מחזקת את הצורך במתן הגנה אזרחית ל"אזרח הקטן" מפני ניצול לרעה של פערי כוחות לצורך זכייה ביתרון לא הוגן, טיפול לא הוגן בגביית חובות כספיים, שלילה או עיכוב של זכויות לכספי ביטוח, ופגיעות צרכניות אחרות בציבורים רחבים, ולעתים מוחלשים. 

הקליניקה תעניק לסטודנטים ידע מעמיק – עיוני ומעשי – שיסייע להם בהפעלת סוללת התרופות האזרחית, תוך כדי הבנה והיכרות עם היתרונות (והחסרונות) שיש להליכים אזרחיים ככלי לקידומן של זכויות אדם – הן למול רשויות ציבוריות, והן למול גופים אזרחיים. 

את הסמינר המלווה "תרופות וסנקציות בחוזים ובנזיקין", יעביר המנחה האקדמי, ד"ר יהודה אדר. התרופה (והסנקציה) היא ההיבט המוחשי של הזכות המשפטית. בלא סעד או סנקציה - אין משמעות מעשית לשיח המשפטי. בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בכך שהדיון בתרופות ובסנקציות על הפרת זכויות מצדיק עיון מעמיק ועצמאי. לצד החשיבות הפרקטית הברורה שיש ללימוד דיני התרופות (התרופה או הסעד הם המניע לכל התדיינות משפטית!) חקר התרופות מסייע ותורם גם להבנה טובה יותר של מטרות המשפט האזרחי, של הזיקה בין הזכות לתרופה, של תפקיד השופט בסכסוך אזרחי, ושל מגבלות ההגנה על היחיד מפני הפרה של זכויותיו. תכליתו העיקרית של הסמינר היא להקנות לתלמידים כלים לעריכת מחקר ולכתיבת עבודה בתחום הסעדים, התרופות והסנקציות במשפט האזרחי, בדגש על דיני החוזים ודיני הנזיקין. 

סגל הקליניקה

rsz bya ד"ר יהודה אדר

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rsz img 9262 עו"ד רעות כהן

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.