הפקולטה למשפטים חיפה.
משפט בעולם משתנה 2022

חשיפה
מתכניות הפקולטה 2022

בפוקוס
אירועי הפקולטה
פבר 15
12:00 am
חלופות לכליאה ולהליכים פליליים
פבר 22
12:00 am
כנס TED השנתי בדיני תחרות
מרץ 23
12:00 am
טקס מוסמכים.ות - משפטים ללא משפטנים.יות
אקדמיה וקהילה
הפרדה בבתי ספר

עתירת בראון הישראלית יצאה לדרך

הקליניקה הגישה בשם 350 מבקשי מקלט, 100 תושבי תל אביב בעלי אזרחות ישראלית, האגודה לזכויות האזרח בישראל, ארגון סיוע לפליטים, ספריית גן לוינסקי, חברי מועצה וביניהם שולה קשת, עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לביטול מוסדות החינוך הנפרדים

עוד מהקליניקות המשפטיות ברשתות החברתיות
קליניקות משפטיות
הקלינאים נאבקים יחד
פרסומים אחרונים

שפות של צדק, ספר חדש של פרופ׳ יונתן יובל

המשפט הוא תוצר של שפה ושל תקשורת. כמעט כל מה שאנו עושים במשפט — טוענים, מתווכחים, משכנעים, מחוקקים, מתוודים, מספרים סיפורים, משקרים, מעליבים, כורתים חוזה, מוציאים דיבה, חורצים דין —

סטונטים.יות מדברים משפטים

החיים בקמפוס