תגית: ביואתיקה משפט ובריאות

משפט ובריאות
ללא קטגוריה

כנס רב-תחומי לציון עשרים וחמש שנה לחוק זכויות החולה

הכנס העמיד במרכז הדיון את מקומו של האדם במערכת הבריאות, כחולה, כמטופל/ת, כפרט וכיצור חברתי הפועל/ת בהקשר חברתי, כלכלי, תרבותי, והיסטורי מסוים. הרצאות הכנס בחנו את המדיניות החברתית, הפרקטיקה הרפואית וההסדרה המשפטית הנוכחיות ממגוון פרספקטיבות, בדגש על זכויות מטופלים ומטופלות, תוך הצגת הביקורות עליהן והאתגרים העומדים בפניהן.

קראו עוד »