סגל קליניקות

 • הקליניקה לפמיניזם משפטי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה לזכויות אדם בחברה

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • מנהלת הקליניקות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • קליניקה לגישור ויישוב סכסוכים

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילית

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 • עו"ד ורדית אבידן

  הקליניקה לפמיניזם משפטי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • עו"ד עביר בכר

  הקליניקה לזכויות אדם בחברה

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ד"ר תמי הראל בן שחר

  מנהלת הקליניקות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • עו"ד ועו"ס דנה פיינריך גילה

  קליניקה לגישור ויישוב סכסוכים

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ד"ר דלית קן-דרור פלדמן

  הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • עו"ד הרן רייכמן

  הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • עו"ד שרון רינגר

  הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילית

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.