סגל קליניקות

 • הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • קליניקה לגישור ויישוב סכסוכים

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה לפמיניזם משפטי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • מנהלת הקליניקות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה לזכויות זקנים

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה למשאבי ים משפט ומדיניות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה לזכויות אדם בחברה

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • הקליניקה של הסנגוריה הציבורית ומערכת המשפט הפלילית

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.