סגל מנהלי

מנהלת הפקולטה

mirib

גב' מירי בודניוק
ראש מינהל הפקולטה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240694

gil

מר גיל אדלר
מתאם מחשוב

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8249822

mora

גב' מור ארזי
מזכירת הדיקן

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8249056

BBSH

גב' בר בן שלוש
מרכזת הרשמה וקבלה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240007

sarit

גב' שרית לוי
מרכזת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8249429

DL

גב' דגנית לוי
אחראית מנויים
והשמת סטודנטים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8288202

anatm

גב' ענת מירקין ברלב
Webmaster

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8288239

lily

גב' לילי פייביש-שור
ממונה על אירועים,
קשרי בוגרים וגיוס תרומות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8288606

mia

גב' מיה קורבולי
אחראית שיווק ותוכן דיגיטלי

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-6647909

HadiyaKayoof

עו"ד הדייה כיוף هديّة كيّوف
רכזת הסטודנטים והסטודנטיות
בני החברה הערבית

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מזכירות לענייני הוראה

miriG

גב' מירי גילווארג-אמסלם
ע.מנהלי לענייני הוראה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8249537

HZ

גב' הודיה זייטלבך
מרכזת תכניות הוראה ודוקטורט

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8288259

מזכירות לענייני סטודנטים

shiri

עו"ד שירי כהנא
ע.מנהלי לענייני סטודנטים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8249102

oritG

גב' אורית גל
מרכזת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240452

Ruth

גב' רות עפרי
מרכזת

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8240636

ebelfer

גב' אפרת בלפר
מרכזת תואר שני
במשפטים ללא-משפטנים

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249554

תכניות בינלאומיות

yulia

גב' יוליה לישצינסקי
אחראית תכנית GLP

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04-8288486