WhenLlistens

כשמקשיבים לנשים בזנות, עולה סבל רב

שולמית אלמוג,  לינוי אבן-כסף

29.03.2017  עודכן ב- 11:54

נשים בזנות הן אכן שקופות, כפי שציינה במאמרה דומיניק סול, בו קראה להן להשמיע את קולן ("חוק הפללת לקוח רק יקשה על נשים בזנות", 26.3). הן שקופות  גם בעיני הסטטיסטיקה וגם בעיניים אקדמיות ומחקריות. הן שקופות, בין השאר, משום שהגישה אליהן קשה, עד בלתי אפשרית. הסיבה המרכזית  להיעדר הגישה אליהן הוא הקלון החברתי הכרוך בזנות, שבגללו נשים בזנות לרוב מסתירות את עיסוקן ומעדיפות שלא להיחשף בשום הקשר. בגלל אותו קלון חברתי, נשים בזנות אינן מספרות לבני משפחתן או לחבריהן על עיסוקן ואינן נוטות להתראיין, אפילו בעילום שם.

נכון שהגישה לנשים בזנות (למי שאינו לקוח, אלא רוצה באמת לשמוע את קולן) היא אכן קשה, אך לא בלתי אפשרית. הנה כך למשל, מחקר איכותני שנערך בימים אלו באוניברסיטה הפתוחה עוסק כולו בהאזנה ישירה וממוקדת לנשים (את המחקר עורכת לינוי אבן-כסף, בהנחיית ד"ר דנה קחטן ופרופ' שולמית אלמוג). לאחר תהליך אינטנסיבי, נאספו עדויות מקשת רחבה של נשים בזנות - נשים העוסקות בזנות רחוב, כאלה העובדות במכוני ליווי, הנענות להזמנות טלפוניות ובדירות פרטיות.

מסיפוריהן של רבות מהנשים שהשתתפו במחקר, עלה סבל רב. כמעט כל הנשים שהסכימו להתראיין הביעו את רצונן להיחלץ מהזנות, ותיארו חוסר אונים וחוסר יכולת לעשות זאת. רבות מהמרואיינות חוות את הזנות כתופעה הרסנית ומייסרת, והיו מעדיפות עולם ללא זנות. אחת מהן, למשל, השיבה לשאלה האם הייתה רוצה בחוק שיאסור על זנות כך: "מאוד. אולי זה יגרום לי להפסיק, לצאת מהזנות".

אחד מממצאי המחקר הבולטים היה שלנשים הללו חשוב להישמע, ולא דרך גורמים מעורבים או מטפלים. כפי שאמרה אחת המרואיינות: "זה נראה לי מאוד חשוב התחושה הזאת שמישהו ישמע גם את הקול שלי. הקול הדומם".

זונה בתל אביב, למצולמת אין קשר לנאמר

זונה בתל אביב, למצולמת אין קשר לנאמרצילום: ניר כפרי

עוד כותרות בנושא

זונות זנות יצאניות יצאנית זונה לילה

חוק הפללת לקוח רק יקשה על הנשים בזנות

אשה בזנות בתל אביב

עדיף זנות חוקית תחת פיקוח

נכון, יש נשים בזנות שמרגישות אחרת, ושבחרו בזנות לא מתוך חולשה. אין מקום להטיל ספק כאשר נשים מסוימות בזנות מתארות זאת כבחירה שלהן, וגם אין לייחס להן תודעה כוזבת. אבל באותו אופן גם אין מקום להטיל ספק בדבריהן של נשים אחרות המדווחות על חוויה הפוכה של אילוץ, הכרח וחוסר יכולת לצאת מהמעגל הזה. במרכז החוויה הזו מתחולל נזק עמוק ובלתי הפיך, ויש צורך בשינוי חקיקתי כדי להקל עליהן ולמנוע את המסלול הזה מאחרות. 

נכון שקולן של הנשים בזנות שייך להן ורק להן, ואין לאיש זכות לדבר בשמן, אבל מהקולות שאנחנו שמענו ברוב קשב עולה הצורך הדחוף בחקיקה שתהפוך את הזנות לבלתי לגיטימית. 

לינוי אבן-כסף היא מסטרנטית באוניברסיטה הפתוחה ופרופ' שולמית אלמוג היא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה