הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

אודות

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, משמש כבימה האקדמית המרכזית והראשונה מסוגה בישראל לקידום המחקר, ההוראה ועיצוב מדיניות ציבורית בנושאים של אי שוויון מגדרי בישראל.

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית שם לו למטרה להוביל גיבושו של סדר יום מגדרי מפורט באמצעות ארבעה אפיקי פעילות מרכזיים:

(א) מחקר רב-תחומי עם דגש מיוחד על ניתוח מגדרי של המשפט.
(ב) הוראה והכשרה של קובעי וקובעות מדיניות, משפטניות ומשפטנים.
(ג) עיצוב מדיניות ציבורית.
(ד) ייזום ומתן אכסנייה לפרויקטים שבמרכזם החיבור בין תיאוריה לעשייה פמיניסטית.

מטרת המרכז הינה לקיים מסגרת אקדמית ראשונה מסוגה, שמשמשת מחד גיסא כמוקד של מחקר והוראה ומהווה מאידך גיסא גשר למקבלי ההחלטות תוך התמקדות במשפט ככלי מרכזי להנעת רפורמות, שתכליתן העצמת נשים וקידום השוויון המגדרי בישראל.

לצד זיהוי שאלות של מדיניות ציבורית, עוסק המרכז בקידום הדיון בסוגיות של אי שוויון מגדרי במעגלי השפעה שונים: משרדי ממשלה, מחוקקים, שופטים, עורכי דין, אקדמיה, ארגוני שטח פמיניסטים בארץ ובעולם.