סטודנטים מצטיינים

בעל תואר ראשון

סכם 610 ומעלה.

סיום תואר בהצטיינות או קרוב להצטיינות (85 ומעלה).

הגשת בקשה לקבלה חריגה (חיבור של 2 עמודים בנושא משפטי)

הקבלה מותנית בראיון אישי ועל בסיס הנתונים מעלה, המועמד יידרש לחתום על הצהרת רצינות בלימודים.

בעל תואר שני

סיום תואר שני בהצטיינות או קרוב להצטיינות (85 ומעלה).

הגשת בקשה לקבלה חריגה (חיבור של 2 עמודים בנושא משפטי).

הקבלה מותנית בראיון אישי ועל בסיס הנתונים מעלה, המועמד יידרש לחתום על הצהרת רצינות בלימודים.

*בכל אחד מאפשרויות הקבלה תתכן דרישה לבחינת התאמה.

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים