מסלול אופק- קבלה לתואר ראשון על סמך לימוד קורסי ליבה

מסלול אופק מאפשר קבלה ללימודי משפטים על סמך לימודים של מספר קורסי ליבה. מועמדים העונים על הקריטריונים הבאים, רשאים להגיש מועמדות למסלול קבלה זה כל אחד מהבאים: 

 1. מועמדים עם ציון סכם של מעל 600.
  2. מועמדים עם ציון פסיכומטרי של מעל 660 ועם זכאות לתעודת בגרות (בקריטריון זה לא תהיה התחשבות בציוני תעודת הבגרות). 
  3. מועמדים עם ממוצע ציוני בגרות של 95 ומעלה (כולל בונוסים), (גם אם אין להם ציון במבחן פסיכומטרי)
  4. מועמדים שסיימו לימודים אקדמיים קודמים, והישגיהם מדורגים בשליש הראשון של המחזור בו למדו (נדרש להביא אישור על מיקום בכיתה מהמוסד האקדמי).

רמת האנגלית הדרושה למסלול זה היא של מתקדמים א' ומעלה. מועמדים ששפת אימם אינה עברית ידרשו להציג ציון של 120 ומעלה במבחן יעל. 

מועמדים העומדים בתנאים אלה יבחנו בבחינת התאמה של הפקולטה למשפטים.
קבלה למסלול תעשה על פי הציון של בחינת ההתאמה תוך התחשבות ביתר נתוני הקבלה של המועמדים. 

המועמדים שיתקבלו למסלול ילמדו כתלמידי אופק בסמסטר א' בפקולטה. לימודים אלו יכללו לפחות את ארבעת הקורסים הבאים: מקורות ומיומנויות המשפט, משפט פלילי ומשפט חוקתי (להלן: "קורסי ליבה").  המועמדים יהיו רשאים ללמוד קורסי חובה נוספים המיועדים לסמסטר א' בשנה א' (בנוסף לקורסי הליבה), אך לא יהיו חייבים לעשות כן. המועמדים יהיו מחויבים בכל החובות האקדמיות של הקורסים אליהם נרשמו. 

בתום סמסטר א׳ ייערך חישוב ממוצע משוקלל של הציונים בקורס  במשפט פלילי (משקל 6 נק'), במשפט חוקתי (משקל 4 נק') ובציון ההשתתפות בקורס מקורות (משקל 2 נק') (ממוצע זה מכונה "ציון אופק"). 

 1. תלמידי אופק שציון האופק שלהם יעמוד על 82 ומעלה יירשמו כסטודנטים מן המניין בפקולטה למשפטים החל מסמסטר ב'.  
 2. תלמידי אופק שציון האופק שלהם יהיה בין 78 לבין 82 יורשו להאריך את הלימודים במסגרת מסלול אופק לסמסטר נוסף, ובמסגרתו יהיו חייבים ללמוד את קורסי הליבה של סמסטר ב' (חוזים, תורת המשפט). בתום סמסטר ב' ייבחן הממוצע המשוקלל של כל הקורסים במשפטים שנלמדו בשנה א' (סמסטר א' וסמסטר ב') של תלמידי אופק שטרם התקבלו, ותלמידים בעלי ממוצע של 82 ומעלה יתקבלו לפקולטה כתלמידים מן המניין. 
 3. תלמידים אשר לא יגיעו לממוצע משוקלל של 82 כאמור לעיל, לא ימשיכו את לימודיהם בפקולטה למשפטים, אך ציוני הקורסים יוכלו לשמש אותם במוסדות אחרים או חוגים אחרים באוניברסיטה לפי הכללים של אותם מוסדות וחוגים. 
 4. תלמידי אופק שציון אופק שלהם בתום סמסטר א' נמוך מ-78, יוכלו להירשם כשומעים חופשיים בקורסי החובה שיילמדו בסמסטר ב' של שנה א', בכפוף לתשלום שכר הלימוד הרלבנטי. תלמידים אלו לא יהיו זכאים להמשיך את לימודי המשפטים בפקולטה לאחר שנה זו. 

ניתן ללמוד במסגרת מסלול אופק פעם אחת בלבד. יובהר כי עד לקבלתם כתלמידים מן המניין יהיו תלמידי אופק רשומים לקורסים אותם הם ילמדו בלבד. מרגע הקבלה הם יחשבו לתלמידים מן המניין בפקולטה למשפטים, והקורסים אותם למדו במסלול אופק יחשבו כקורסים שנלמדו בפקולטה לכל דבר ועניין. 

מועדי מבחן התאמה:  27/05/2020, 20/07/2020, 31/08/2020- לא יתקיימו מועדים נוספים
לאחר שנרשמתם ללימודים דרך אתר האוניברסיטה, תקבלו דוא"ל עם קישור להרשמה למבחן ההתאמה, ככל שמבחן זה רלבנטי לכם.
לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

שקלול ממוצע בגרות/ממוצע תואר וציון פסיכומטרי לחישוב הסכם.


הרשמה למבחן יע"ל – באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
הרשמה למבחני יעלנט – דרך מחלקת הרשמה. ההרשמה טרם התחילה, מידע יתפרסם באתר יעלנט
מבחני סיווג פנימיים - מידע יפורסם בקרוב
הרשמה למבחן אמי"ר - באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה באתר www.nite.org.il
הרשמה למבחן אמיר"ם - דרך היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באתר 

למידע על תכניות התואר הראשון במשפטים