מפגשים עם עולם המשפט - בשיתוף עם תוכנית global law program / פרופ' שולמית אלמוג

קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות משפט, כלי חשיבה וחידושים משפטיים בישראל ומחוצה לה. הקורס יערך במתכונת של פעמיים – שלוש בכל סמסטר.


** קורס רוחב אשר מפגשיו יערכו מעת לעת במהלך כל תוכנית הלימודים