סוגיות בדיני משפחה - הדין העברי והישראלי / פרופ' יחיאל קפלן

הדיון בהרצאות המרצה כולל עיון בעקרונות בנוגע לסמכויות ערכאות השיפוט השונות בישראל בענייני נישואין, גירושין ,ירושה וצוואות ; נישואין כדת משה וישראל וכתובה; נישואין אזרחיים וקונסולריים; יחסים דמויי נישואין: ידועים בציבור ובני זוג מאותו המין; נישואי תערובת; דיני מזונות בן ובת זוג ומדור; יחסי ממון בין בני זוג; דיני גירושין : רצון וכפיה בגירושין וגט מעושה,עילות גירושין,פתרון מצוקת מסורבי הגט בישראל באמצעות דיני המזונות, תביעות נזיקין וצווי הגבלה; התרת נישואין של מקרים מיוחדים בבית המשפט לענייני משפחה; ירושה על פי דין; ירושה על פי צוואה.

בהרצאות התלמידים /ות יידונו סוגיות משפטיות בנוגע לדיני משפחה וירושה  לאור עקרונות המשפט העברי ,הישראלי ,או העברי והישראלי. סוגיות אלה כוללות ,בין היתר,את הנושאים הבאים: הזכות לנישואין וגירושין וחופש הדת והמצפון בענייני נישואין וגירושין בישראל; הסכמי קדם נישואין; ריבוי נישואין והיתר נישואין; נישואין בטלים והפקעת קידושין; נישואין אזרחיים; נישואי תערובת; דיני מזונות בן ובת זוג במשפט העברי ובבתי הדין הרבניים; דיני מזונות  בן ובת זוג במשפט הישראלי; יחסי ממון בין בני זוג במשפט העברי ובבתי הדין הרבניים; יחסי ממון בין בני זוג במשפט הישראלי; יחסים דמויי נישואין; השוויון בין הבעל והאשה בדיני גירושין; החזקת ילדים; מזונות ילדים; ירושה על פי דין; ירושת בן ובת הזוג;צורת הצוואה וריפוי פגמים צורניים בצוואה; פרשנות צוואה.