סמינר שוויון והוגנות בשוק התעסוקה / ד"ר אריאן רנן-ברזילי

זהו סמינר חשוב לכל מי שפוסע/ת בעולם העבודה בשכר. 

שוק העבודה עובר תמורות רבות, כתוצאה משינויים חברתיים וטכנולוגיים, ויחד עם זאת פערים בשכר ובהזדמנויות נותרים עיקשים.

במסגרת הסמינר נבחן האם, כיצד, עד כמה ובאילו נסיבות המשפט עשוי לקדם שוויון והוגנות בעבודה, תוך בחינת ההקשרים החברתיים, הטכנולוגיים והמגדריים שמאפיינים את עולם העבודה היום.

נבחן מהי אפליה בעבודה? נעמוד על הסדרים שונים שנועדו להגביר את שוויון ההזדמנויות בעבדה בישראל ונשאל האם הם משיגים את מטרתם? נעסוק בהוכחת אפליה הקשורה במאפייני זהות כמו לאום, עדה, מוגבלות, מין והעדפה מינית. נדון בצורך לשלב בין עבודה ומשפחה, בהעדפה מתקנת ובהטרדות מיניות בעבודה.

במסגרת הסמינר התלמידים/ות ידרשו לערוך ולהציג מחקר עצמאי בנושא שוויון והוגנות בשוק העבודה.