משפט הורות וחינוך בעידן המרשת / ד"ר ליאת פרנקו

העידן הדיגיטלי יצר פרדוקס אדיר.

מחד, ילידים דיגיטליים המתמצאים במרחב הם בעלי עליונות על הוריהם הנחשבים למהגרים במרחב הדיגיטלי. מנגד, אותם ילידים דיגיטליים נמצאים במרחב חשוך. נעדר חוק. מרחב שבו הם זקוקים להגנה, הכוונה וידע יותר מאי פעם.

פרדוקס זה יוצר צורך לגשר בין הורים וילדים ולחשוב מחדש על תפקיד הורים ומחנכים בעידן זה.

הקורס יאיר את המרחב הדיגיטלי, יציף את הסכנות במרחב ויתמקד בזכויות, אלו הקיימות ואלו הנדרשות, על מנת לשמור ולחנך ילדים לקיים מרחב בטוח.