משפט ועסקים / פרופ' יעד רותם

הקורס, המיועד לבעלי תואר בוגר הלומדים לתואר מוסמך בלימודי משפט, יתמקד באופן שבו המשפט מסייע בהקשרים שונים לניהולם של עסקים, ומאסדר את פעילותם, וזאת בסביבה גלובלית, המשופעת טכנולוגיות חדשות דוגמת הבלוקצ'יין. מטרת הקורס היא ללמוד את העקרונות המשפטיים המשמשים להבניית המרחבים הדרושים למימוש יוזמות עסקיות, ובהם המרחב החוזי, התאגידי, הרגולטורי, העבר-לאומי, של חדלות פירעון, והטכנולוגי. הקורס מורכב מהרצאות, שהנוכחות בהן חובה, ובחינת סיום (שתיערך "בספרים פתוחים").

פרקי הקורס: המרחב החוזי, הנזיקי והקנייני (2 שיעורים); רגולציה (3 שיעורים); המרחב התאגידי (2 שיעורים); ההקשר העבר-לאומי (2 שיעורים); סביבת חדלות פירעון (2 שיעורים); המרחב הטכנולוגי – בלוקצ'יין ומשפט (2 שיעורים).